Na obsah stránky

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznámení o pověřenci k ochraně osobních údajů (DPO)

Správce osobních údajů město Trutnov, IČ 00278360, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov (dále jen „správce“), oznamuje, že subjekty osobních údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27.04.2016 (dále jen „nařízení GDPR“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce jmenoval:

Mgr. Pinkavová Adéla

Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 01
kancelář 318, tel. +420 499 803 105,
email: pinkavova@trutnov.cz

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
adresa datové schránky: 3acbs2c
tel.: + 420 499 803 111 (spojovatelka)

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. občané města Trutnova, občané obcí ve správním území obce s rozšířenou působností, vlastníci nemovitostí ve správním území obce s rozšířenou působností, zaměstnanci správce).

Vytvořeno 24.4.2018 | přečteno 559x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load