Na obsah stránky

 

2. Krizové řízení

(při krizových situacích, které nesouvisí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením) 

2.1 Co je krizové řízení 

Krizové řízení je souhrn řídících činností včetně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení a ochranou kritické infrastruktury. 

2.2 Orgány krizového řízení 

Vláda České republiky, ministerstva a jiné správní orgány, orgány kraje, hejtman, Hasičský záchranný sbor, Policie České Republiky, orgány obce, starosta, obecní úřad. 

2.3 Bezpečnostní rada a krizový štáb 

2.3.1 Bezpečnostní rada 
Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. Složení bezpečnostní rady ORP Trutnov naleznete zde

2.3.2 Krizový štáb 
Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovními orgány zřizovatele pro řešení krizových situací. Předsedou krizového štábu je hejtman, který jmenuje jeho členy. Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje jeho členy. Složení krizového štábu ORP Trutnov naleznete zde.
 
Vytvořeno 7.3.2012 - aktualizováno 26.4.2021 | přečteno 545x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load