Na obsah stránky

 

8. Připravenost města Trutnova a jeho správního obvodu ORP na mimořádné události

Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve městě Trutnov a v jeho správním obvodu obce ORP je permanentně a systematicky zajišťována v souladu s právními předpisy – tzv. krizovou legislativou – viz kap. č. 9. 

Řešení mimořádných událostí 
patří do kompetence Integrovaného záchranného systému. Občané se mohou na IZS obracet prostřednictvím linek „Tísňového volání“ – viz kap. 5.1. 

Základním vodítkem pro řešení mimořádných událostí je dokument „Krajský havarijní plán“.
Řešení mimořádné události POVODEŇ K řešení povodňové situace je ustanovena povodňová komise města Trutnova, obce s rozšířenou působností. Její složení je uvedeno zde. 
Stanoviště povodňové komise za povodně je v budově MěÚ Trutnov. Každá obec správního obvodu ORP Trutnov má ustanovenu svoji povodňovou komisi (28 obcí) a nebo její funkci vykonává příslušný orgán obce (3 obce). Základním vodítkem pro řešení povodňových situací je dokument „Povodňový plán obce s rozšířenou působností Trutnov“ a „Povodňový plán města Trutnova“. 

Řešení krizových situací 
Patří do kompetence krizových orgánů – orgánů obce s rozšířenou působností Trutnov a do kompetence orgánů 31 obcí, které se nachází ve správním obvodu ORP Trutnov. 
Poradním orgánem starosty ORP Trutnov je bezpečnostní rada
Pracovním orgánem starosty ORP Trutnov je krizový štáb

Základním vodítkem při řešení krizových situací je dokument „Rozpracování krizového plánu kraje do podmínek ORP Trutnov“. 

Průběžně se problematikou krizového řízení, povodňovou ochranou a ochranou obyvatelstva zabývá oddělení krizového řízení, zařazené do odboru - Kancelář MěÚ Trutnov.
 
Vytvořeno 7.3.2012 - aktualizováno 26.4.2021 | přečteno 561x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load