Na obsah stránky

 

Odbory MěÚ


Odbor finanční

Odbor zajišťuje zejména přípravu rozpočtu města, zpracování závěrečného účtu města, účetní výkaznictví, platební styk, evidenci a vymáhání pohledávek.  Celý článek

15.4.2010 | přečteno 3880x | ernest
 

Odbor Kancelář MěÚ

Odbor Kancelář MěÚ zejména zajišťuje administrativní a organizační podporu, pracovní servis a zázemí pro starostu města, místostarosty města, tajemníka MěÚ a všechny zaměstnance městského úřadu. Celý článek

15.4.2010 - aktualizováno 9.3.2023 | přečteno 3939x | ernest
 

Odbor majetku města

Odbor obecně zabezpečuje správu majetku města, zajišťování veřejně prospěšných služeb realizovaných pomocí majetku města.  Celý článek

15.4.2010 | přečteno 5387x | ernest
 

Odbor rozvoje města

Odbor obecně zabezpečuje realizaci výběrových řízení v oblasti investiční výstavby zajišťované městem, agendu kulturních památek, zajišťování veřejně prospěšných služeb, pořizuje územně plánovací dokumentace a podklady. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 6704x | ernest
 

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Odbor zajišťuje výkon činností v oblasti sociální práce, veřejného opatrovnictví, sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence a odborného poradenství aj. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 12614x | ernest
 

Odbor správní

Základní působnost odboru je v převážné většině zaměřena na výkon přenesené působnosti. Samostatnou působnost vykonává především oddělení právní, které poskytuje právní podporu činnosti celého Městského úřadu Trutnov, jakož i orgánům města. Dále pak zajišťuje či pomáhá se zadáváním veřejných zakázek města a jeho organizací. Celý článek

15.4.2010 - aktualizováno 3.1.2023 | přečteno 10005x | capek.admin
 

Odbor dopravně-správní

Činnost odboru je zaměřena na výkon státní správy na úseku dopravně správních agend a přestupků. Celý článek

2.1.2023 | přečteno 5146x | capek.admin
 

Útvar interního auditu a kontroly

Základní náplní útvaru interního auditu a kontroly je provádění interních auditů v rámci městského úřadu a veřejnosprávních kontrol u městem zřízených příspěvkových organizací. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 1717x | ernest
 

Odbor výstavby

Zajišťuje státní správu obecného stavebního úřadu v celém rozsahu, speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací, vykonává činnost silničního správního úřadu a dopravního úřadu, zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče.  Celý článek

15.4.2010 | přečteno 11131x | capek.admin
 

Odbor obecní živnostenský úřad

Do působnosti odboru patří výkon činnosti živnostenského úřadu v souladu s ustanoveními zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) aj. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 12172x | capek.admin
 
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load