Na obsah stránky

Odbor životního prostředí

 

Odbor životního prostředí

Odbor zajišťuje státní správu a samosprávu v oblasti ochrany životního prostředí, do které náleží mj. vodní hospodářství – státní správa dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a další.

Základní působnost

Odbor zajišťuje státní správu a samosprávu v oblasti ochrany životního prostředí, do které náleží mj. vodní hospodářství – státní správa dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi další oblasti působnosti odboru patří lesní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, myslivost, rybářství, ochrana zvířat proti týrání, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší. 

Do působnosti odboru patří v rámci shora uvedeného např. rozhodování o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Dále mezi základní činnost odboru patří vydávání koordinovaných stanovisek Městského úřadu Trutnov, koordinovaných závazných stanovisek Městského úřadu Trutnov a souhrnných stanovisek Odboru životního prostředí. 

Pod působností odboru je také provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy. 

Vnitřní členění odboru 

vedoucí odboru, 
administrativa, 
oddělení ochrany prostředí a krajiny, 
oddělení vodního hospodářství.

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor životního prostředí (ŽP)

Kasperová, Vendula, Ing.Vedoucí Odboru životního prostředí+420 499 803 374
+420 777 271 488
kasperova@trutnov.cz
Žačok, Vendelín, Ing.Vedoucí oddělení ochrany prostředí a krajiny, Lesní hospodářství, myslivost+420 499 803 246zacok@trutnov.cz
Rejlova, Kateřina, Ing.Ochrana ovzduší, koordinovaná stanoviska MěÚ+420 499 803 248rejlova@trutnov.cz
Trávníček, Jan, DiS.Ochrana ZPF, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky+420 499 803 375travnicek@trutnov.cz
Benešová, Monika, Ing.Ochrana krajiny, kácení dřevin, týrání zvířat+420 499 803 512benesova@trutnov.cz
Zárubová, Markéta, Ing.Ochrana krajiny, kácení dřevin+420 499 803 247zarubova@trutnov.cz
Víšková, Michaela, Ing.Odpadové hospodářství, souhrnná stanoviska Odboru životního prostředí+420 499 803 253viskova@trutnov.cz
Semeráková, LucieÚtulek pro opuštěné a zatoulané psy+420 603 872 653utulek@trutnov.cz
Mánková, JanaAdministrativa+420 499 803 249mankova@trutnov.cz
Brázdová, Monika, Ing.Vedoucí oddělení vodního hospodářství+420 499 803 255
+420 733 659 102
brazdova@trutnov.cz
Čiháková, Simona, Ing.Vodní hospodářství+420 499 803 252cihakova@trutnov.cz
Houtová, Petra, Ing.Vodní hospodářství+420 499 803 256houtova@trutnov.cz
Svatá, Šárka, Ing.Vodní hospodářství+420 499 803 376svata@trutnov.cz


Vytvořeno 15.4.2010 | přečteno 9363x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load