Na obsah stránky

 

Útvar interního auditu a kontroly

Základní náplní útvaru interního auditu a kontroly je provádění interních auditů v rámci městského úřadu a veřejnosprávních kontrol u městem zřízených příspěvkových organizací.

Základní působnost

Základní náplní útvaru interního auditu a kontroly je provádění interních auditů v rámci městského úřadu a veřejnosprávních kontrol u městem zřízených příspěvkových organizací a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontroly jsou dále prováděny v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Dále útvar vykonává činnost podpůrného orgánu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, v působnosti obce. 

Vnitřní členění útvaru 

vedoucí útvaru,
auditor,
kontrolor.

JménoFunkceKontaktE-mail

Útvar interního auditu a kontroly (IA)

Havlíček, Luboš, Ing.Vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly+420 499 803 321
+420 737 655 625
havlicek@trutnov.cz
Antošová, Karolína, Ing.Veřejnosprávní kontrola, interní audit+420 499 803 126
+420 735 762 814
antosova@trutnov.cz
Švecová, Lenka, Bc.Veřejnosprávní kontrola, interní audit+420 499 803 131svecova@trutnov.cz


Vytvořeno 15.4.2010 | přečteno 1718x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load