Na obsah stránky

Správní obvody

 

Správní obvody

Právní postavení obcí je upraveno Ústavou ČR zejména v hlavě sedmé, nazvané "územní samospráva". Podrobnou úpravu působností a pravomocí obcí nalezneme v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.

ŽacléřPec Pod SněžkouHorní MaršovMalá ÚpaJanské LázněSvoboda nad ÚpouMladé BukyLamperticeKrálovecBernarticeZlatá OlešniceVlčicePilníkovTrutnovChvalečJívkaRadvaniceStaré BukyChotěviceDolní OlešniceHorní OlešniceHajniceSuchovršiceVelké SvatoňoviceÚpiceMalé SvatoňoviceMaršov u ÚpiceLibňatovHavloviceBatňoviceRtyně v PodkrkonošíÚvod - právní postavení obcí 
Právní postavení obcí je upraveno Ústavou ČR zejména v hlavě sedmé, nazvané "územní samospráva". Podrobnou úpravu působností a pravomocí obcí nalezneme v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Na něj navazují další právní předpisy (např. zákon o volbách do zastupitelstev obcí,o místních poplatcích, o správě daní a poplatků, o rozpočtových pravidlech, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, o úřednících územních samosprávných celků, správní řád, atd.).

Město Trutnov
 jako obec, právnická osoba a veřejnoprávní korporace je současně:
obcí I. stupně (obec v základním rozsahu)- plní především úkoly v samostatné působnosti v zájmu obce a jejich občanů a další úkoly v přenesené působnosti svěřené jí zákony v základním rozsahu (§ 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích), v rámci územního obvodu města, vymezeného částmi města: 

Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny,

Vykonává samosprávné činnosti (samostatná působnost obce) na svém území zejména v oblastech: 
rozvoje obce, péče o potřeby občanů, ochrana veřejného zájmu, investice, veřejné zakázky, správa majetku, údržba obce a obecního majetku, obecní byty, místní doprava, vzdělávací aktivity, veřejný pořádek, přestupky, povodňová ochrana ochrana obyvatelstva, krizové řízení, územní plánování, odpady, veřejná zeleň, zimní údržba, odpadní vody, spolupráce a podpora neziskového sektoru, spolupráce s ostatními obcemi, kultura, sport, památková péče a další

obcí II. stupně (obcí s pověřeným obecním úřadem) - orgány obce plní úkoly v přenesené působnosti svěřené jí zvláštními zákony (§ 61 odst. 1 písm. b) zákona o obcích) v rámci správního obvodu, vymezeného obcemi: Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Mladé Buky, Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, Trutnov, Vlčice, Zlatá Olešnice.

obcí III. stupně
 (obcí s rozšířenou působností) - orgány obce plní úkoly v přenesené působnosti svěřené jí zvláštními zákony (§ 61 odst. 1 písm. c) zákona o obcích) v rámci územního obvodu, vymezeného obcemi:Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.

Činnosti, které město v jednotlivých obvodech vykonává, jsou vymezeny zejména zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů. Např.:

Matriční úřad
Městský úřad Trutnov vykonává státní správu v územním obvodu matričního úřadu Trutnov pro tyto obce:
Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, Trutnov, Vlčice.

Stavební úřad
Městský úřad Trutnov jako stavební úřad vykonává státní správu pro tyto obce:
Hajnice, Chvaleč, Jívka, Mladé Buky, Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, Trutnov, Vlčice, Zlatá Olešnice.

Vytvořeno 15.4.2010 | přečteno 8960x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load