Na obsah stránky

 

Kronikářka Mgr. Alena Křivská

krivska.jpg

Paní Křivská pochází z Posázaví. Narodila se 1. 2. 1957 v Ledči nad Sázavou. Dětství prožila v malé vesničce Opatovice, která je dnes součástí města Světlá nad Sázavou. Po skončení školní docházky ve Vlkanově a ve Světlé nad Sázavou studovala na Gymnáziu v Ledči nad Sázavou, kde v roce 1976 maturovala.

V roce 1980 se provdala za Ladislava Křivského, odborného pracovníka Hvězdárny v Úpici, a po dokončení studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (1977 - 1981) za ním odešla do Úpice, kde žijí dosud. Jsou rodiči dcery Ing. Aleny Křivské, Ph.D., narozené v Trutnově, která v současnosti žije v Belgii, kde pracuje jako vědecká pracovnice v Laboratoři fyziky plazmatu na Vojenské královské akademii v Bruselu.

V letech 1981 - 2010 působila Alena Křivská jako učitelka I. stupně na ZŠ v Úpici a ve Velkých Svatoňovicích. Nabyté znalosti z pedagogické praxe prezentovala v letech 1986 - 2011 v odborném pedagogickém časopise Komenský a v nakladatelství Infra v Třebíči. Jejím největším zájmem je historie, literatura a výtvarné umění. Celoživotním koníčkem se jí stala četba lidových pověstí a pátrání po jejich historickém jádru. Velmi ráda navštěvuje hrady, zámky, kostely, muzea a galerie. Již dvanáct let se jako badatelka zabývá nejstaršími dějinami děkanského kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou. Výsledky této práce představila v měsíčníku Světelský zpravodaj a ve vlastivědném sborníku Havlíčkobrodsko.

Od roku 2011 až doposud pracuje jako průvodkyně a edukační pracovnice v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově a jako badatelka se věnuje nejstarším dějinám Trutnovska. Pravidelně přednáší v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově a publikuje v regionálním vlastivědném sborníku Krkonoše-Podkrkonoší a ve vlastivědném sborníku Rodným krajem.

Za svoji publikační a přednáškovou činnost získala ocenění Osobnost kultury města Úpice 2014. 

Vytvořeno 23.5.2016 | přečteno 405x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load