Na obsah stránky

Kronikářka vypráví

Po stopách zvonku špitálského kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově Malé zamyšlení na prahu nového roku 2023 Návštěva schůzky pracovní skupiny pro revizi českého překladu Hüttelovy kroniky Ignác Ott a Trutnov Nevšední výzdoba tovaryšských listů Co zajímavého lze vyčíst z tovaryšského listu vydávaného řemeslnickými cechy v Novém Bydžově a v Tru Nesmrtelné dílo dávného umělce Trutnov a vsi k němu patřící v roce 1843 Co přineslo kostelu Narození Panny Marie v Trutnově 19. století Zastavení u domu U Anděla Strážce Co je namístě připomenout v souvislosti se vznikem barevného okna se sv. Cecilií Nápisy na dveřích kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku Trutnovské sukno jako odměna i platidlo Forman Hašek z Trutnova Jak dlouho zdobily interiér farního kostela v Trutnově středověké boční oltáře sv. Vavřince a sv. Pa Pozapomenutá středověká listina s pozoruhodným obsahem Kostel v Horním Starém Městě v historických pramenech lucemburské doby Pozapomenutý vladyka Konrád z Rokytníka Purkrabí trutnovského hradu navrhuje faráře do Fridlantu Navštívil budoucí císař a král Karel IV. na podzim roku 1343 Trutnov? (Dokončení) Navštívil budoucí císař a král Karel IV. na podzim roku 1343 Trutnov? Trutnovští rodáci v Novém Bydžově Trutnovský betlém očima badatelů Gloria in excelsis Deo Nešťastný konec Jana z Vartenberka Pozoruhodná zvláštnost donační listiny Idíka ze Švábenic Nejasnosti kolem pobytu Johlína z Vodňan v Trutnově Za rodovými znaky šlechty trvale zapsané do dějin Trutnovska Dvě záhady kolem oltáře sv. Floriána O čem vypovídá pověst vysvětlující vznik kaple sv. Anny Na návštěvě v rodné vsi Ruperta z Onšova Oldřich z Onšova, otec Ruperta „Svině“ Štědrý trutnovský drak Sv. Lucie, patronka lnářů, přádelníků a tkalců, lidové pranostiky vážící se k jejímu svátku a pověry Trutnovští rodáci coby měšťané na Starém Městě pražském za vlády krále Václava IV. Nerozluční přátelé se opět sešli Václavské patrocinium farního kostela v Trutnově – Horním Starém Městě Mariánské patrocinium arciděkanského chrámu v Trutnově Co možná ještě nevíte o věnných městech českých královen Tři méně známá věnná města českých královen v lucemburské době Co připomíná název ulice Na Záduší Patrocinium druhého historicky doloženého bočního oltáře středověkého farního kostela v Trutnově Rupert z Onšova ve službách markraběte Karla Společné výlety do historie v roce 2019 Narození Páně za časů císaře a krále Karla IV. – dokončení Narození Páně v iluminovaných rukopisech z časů císaře a krále Karla IV. Čeští zemští patronové v arciděkanském chrámu Narození Panny Marie v Trutnově Pozvánka na přednášku Co zajímavého ještě prozrazuje zápis o založení a dotaci oltáře sv. Vavřince Odkdy mají domy v Trutnově podloubí Rodáci ze Starého Trutnova coby patroni kostela v Kocléřově Neznámý osud trutnovského rodáka Šimona z Trutnova Záhadné masky ve věži kostela sv. Václava Oltář sv. Panen Mučedlnic Nová setkání v roce 2018 Donace Anežky z Úpy Šimon z Trutnova, písař císařovny Alžběty, vdovy po císaři a králi Karlu IV. První historicky doložený boční oltář ve farním kostele v Trutnově Úžasná setkání nad kronikou města Mouka pro Trutnov Rupert z Onšova, jeho pobyt na Trutnovsku, rodový znak a pečeť Rupert Svině, majitel cla v Trutnově Špitál pro deset nemocných Kdy byl založen kostel ve Starém Rokytníku Město Trutnov na mapě rekonstruované podle souřadnicových tabulek z 1. pol. 15. století Rok s kronikou Vánoční dárek od pana kavárníka Franze Futtera Clo a dva lány pro Ruperta Svini Sv. Tekla, patronka hřbitovní kaple v Babí Znak města s hradební korunou Tajemství bílého trutnovského draka Vzácná listina z časů prvního lucemburského krále
 

Kronikářka vypráví

V každém čísle Radničních listů se můžete dočíst zajímavost z historie města Trutnova, kterou si pro vás pravidelně připravuje kronikářka Mgr. Alena Křivská.


Malé zamyšlení na prahu nového roku 2023

Betlém pod vánočním stromem
7.3.2023 | přečteno 54x | iva.travnickova
 

Ignác Ott a Trutnov

Ignác Ott
28.11.2022 | přečteno 146x | iva.travnickova
 

Nevšední výzdoba tovaryšských listů

DSC03645
27.10.2022 | přečteno 219x | iva.travnickova
 

Nesmrtelné dílo dávného umělce

Ignác Ott
27.10.2022 | přečteno 218x | iva.travnickova
 

Trutnov a vsi k němu patřící v roce 1843

Kostel sv  Kateřiny
27.7.2022 | přečteno 280x | iva.travnickova
 

Zastavení u domu U Anděla Strážce

DSC 6732 2
27.7.2022 | přečteno 288x | iva.travnickova
 
1 [...] 8 další >
Vytvořeno 26.4.2022 | přečteno 389x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load