Na obsah stránky

Držitelé Kulturní ceny města Trutnova

 

Držitelé Kulturní ceny města Trutnova

Kulturní cena města Trutnova se předává od roku 1991. Vždy na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova, které projednává návrh na cenu od Kulturní komise Rady města Trutnova. Cena je předávána za uplynulý rok. Více informací o statutu kulturní ceny naleznete zde.


 1991  prof. Antonín Just kronikář města Trutnova 
 1992 Chorea Corcontica pěvecký sbor 
 1993 Musica Antiqua 
 1994 ak. mal. Dana Holá 
 1995 Jan Haas  vedoucí Melancholik Bandu
 1996  Krakonoška dechová hudba
 1997 Jiří Havel 
 1997 Milan Kout  
 1998 Milan Lipovský 
 1999 Klub vojenské historie Trutnov 
 2000 Miloš Trýzna 
 2000 Star West 
 2001
 Miloslav Lhotský uznání za celoživotní výtvarnou tvorbu
 2002 Karel Hybner za významnou činnost spojenou se spoluvytvářením trutnovské městské kroniky, a to její obrazové části
 2003-cena neudělena-  
 2004 Jiří Jahoda   za dlouholetou profesionální činnost v oboru fotografie  
 2005 Jaroslav Hofman   za dlouholeté působení v oblasti literatury, publicistiky a osvěty  
 2006 Václav Jirásek  za dlouholetou publicistickou a osvětovou činnost v oboru historie hornictví na Trutnovsku  
 2007 Josef Vik  za dlouholeté výtvarné ztvárňování krás trutnovského regionu a seznamování široké veřejnosti i s méně známými památkami
 2007 Mgr. Jaroslav Dvorský za soustavné propagování krásy českého slova, výtvarnou tvorbu, propagaci města Trutnova a dlouholetou podporu literárních a výtvarných aktivit mladých tvůrců
 2008 Tomáš Katschner  za mimořádný osobní vklad do úspěšného rozvíjení festivalu Jazzinec
 2009 prezident Václav Havel

 za mimořádný přínos české a světové kultuře a propagaci Trutnova

 2010-cena neudělena-  
 2011 prof. PhDr. Vladimír Wolf   za celoživotní práci v oblasti poznávání historie města Trutnova  
 2011  Tereza Komárková  za mimořádné obohacení kulturního života města Trutnova v roce 2011 (v oblasti scénografie a výtvarnictví)
 2012 Otto Štemberka za významný přínos a obohacení kulturního života ve městě a za významný podíl na rozšíření novodobého turistického zájmu o město a jeho historii i mytologii
 2013 Zdeněk Trnka za dlouholetou pedagogickou činnost a za mimořádně kvalitní celoživotní hudební tvorbu
 2014 Bohdan Holomíček  za celoživotní přínos (nejen) trutnovské kulturní scéně
 2015 Ing. Ctibor Košťál  za významný a dlouhodobý přínos trutnovské kulturní scéně  
 2015 spolek Stachelberg  za výjimečnou dlouhodobou práci v oblasti kulturního dědictví a uchování historických hodnot
 2016 PaedDr. Stanislav Šidlák in memoriam  pedagogovi a hudebnímu skladateli, který byl výraznou osobností regionální kultury a významně přispěl k rozvoji trutnovské kultury po roce 1946, kdy přišel do Trutnova
 2017 Mgr. Zdislava Holomíčková za celoživotní pedagogickou činnost na Základní umělecké škole Trutnov v oblasti výtvarného umění, za pozitivní vliv na generace žáků a úspěšný projekt „Krajina domova a její příběhy“
 2018 MgA. Paulina Skavova za vytvoření plastik pro veřejný prostor nejen v Trutnově, za obnovu válečných pomníků a památníků a tvůrčí činnost v roli kurátorky trutnovské galerie UFFO
 2018 MgA. Jiří Grus  za svébytnou malířskou a kreslířskou tvorbu, za komiksovou tvorbu pro dospělé, za knižní ilustrace a originální výtvarný styl reklamy festivalu Cirk-UFF
 2019 Barbora Chmelíková za úspěšný projekt „Listování“, který veřejnosti zprostředkovává setkání se současnou českou i světovou literaturou
 2020 -cena neudělena 
 2021 evangelický farář Mgr. Tomáš Molnár za pořádání festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran

Vytvořeno 26.10.2020 | přečteno 1445x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load