Na obsah stránky

 

TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ: PRAVDA VÍTĚZÍ!

V letni zahrade olej platno
Anotace:Tomáš Císařovský (1962) je dnes jedním z nejuznávanějších českých malířů starší střední generace. Pozornost přitahuje nejen svým nekonvečně konzervativním malířským programem, ale také tím, s jakou důsledností se pohybuje v prověřeném a trvalém médiu, jaký dnes malba představuje. Císařovský důsledně pracuje s žánry zakotvenými v tradici, jakými jsou portrét, fiurální kompozice nebo krajina. Dokáže ovšem jejich odkaz a smysl rozvíjet překvapivou ikonografií a účelným formálním zpracováním, kdy jedno zcela logicky a přesvědčivě podporuje druhé.
Místo konání:Galerie města Trutnova
Datum konání:31.3.2022 až 14.5.2022
Pořadatel:Galerie města Trutnova

Podrobný popis:

Zjednodušeně lze vymezit tři základní linie Tomášovy tvorby. První linie je „dějinná“, odstartovaná slavným cyklem Z deníku dědy legionáře z roku 1988. V tomto i v následujících obrazových cyklech z československé (i české) historie zkoumá Tomáš některé klíčové postavy a události, které tvoří základ naší kolektivní paměti. Jednou z posledních “historizujících” sérií jsou výjevy ze života dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla. Ty také tvoří základ trutnovské výstavy; ostatně Trutnovsko hraje v kontextu havlovské mytologie stěžejní roli. Druhou linii Tomášova malování, rovněž na výstavě zastoupenou, tvoří “nekonečný“ soubor figurální obrazů, ve kterých dochází k řadě psychologických, existenciálních i sociálních akcí a interakcí, které jsou mírně hyperbolizovanou zkratkou našich nejběžnějších zkušeností. A třetí linií, rovněž výstavně připomenutou, jsou krajiny, se kterými začal Tomáš na konci 90. let; krajiny, které se se svými stopami paměti stávají součástí naší historie, či naopak představuj únik do posledních „lidských“ rájů, ať se jedná o tropické ostrovy nebo vysokohorské scenérie.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 30. 3. 2022 od 17:00. Úvodní slovo pronese kurátor výstavy Martin Dostál.


 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load