Architektonická soutěž na pěší zónu má vítěze

Pěší zóna na Horské ulici v Trutnově se dočká rekonstrukce. Do architektonické soutěže bylo zasláno 13 návrhů na její nové moderní řešení. Odborná komise vybrala návrh č. 1 podaný společně autory Ing. arch. Martinem Hájkem, Ing. arch. Václavem Hájkem a Ing. arch. Lukášem Kemrem. Veřejná diskuze k návrhům se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 v UFFU.

V listopadu 2017 vyhlásilo město Trutnov architektonickou soutěž na řešení pěší zóny v centru města, kterou již od roku 2016 připravovalo ve spolupráci s Českou komorou architektů. Na základě výsledků soutěže má trutnovská radnice v úmyslu zadat zakázku na zpracování všech základních služeb při vypracování projektové dokumentace, tedy:

a) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby

d) Autorský dozor

Při přípravě zadání jsme kladli důraz na dostatek zeleně, vodní prvky, odpočinkové zóny a především funkční řešení prostoru. Musíme zajistit přístup pro zásobování místních obchodů a zároveň bezpečnost chodců,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova a s úsměvem dodává „jsme si vědomi současného stavu pěší zóny a věříme, že po její rekonstrukci už se dámy při chůzi na podpatcích nebudou bát zvrtnutí kotníku“. Ve lhůtě město obdrželo celkem 13 návrhů řešení. Odborná komise udělila první místo návrhu č. 1 autorů Ing. arch. Martina Hájka, Ing. arch. Václava Hájka a Ing. arch. Lukáše Kemra. Druhé místo získal návrh č. 4 podaný autorem Ing. arch. Michalem Rouhou ze společnosti momentura, s. r. o.


p-a-z-na-trutnov-1.jpg

p-a-z-na-trutnov-2.jpg

S návrhy se může seznámit i trutnovská veřejnost. Vystaveny budou od 21. června do 28. června 2018 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 ve foyer budovy Společenského centra Trutnov – UFFO. Návrhy budou zároveň vystaveny v digitální podobě na webu města Trutnova www.trutnov.cz. Diskuse vedení města, autorů návrhů a členů poroty s veřejností se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 od 15:00 v sále UFFA.


p-a-z-na-trutnov-3.jpg

Nyní zahájíme jednání s autory vítězného návrhu o uzavření smlouvy o dílo a o ceně na zpracování všech základních služeb při vypracování projektové dokumentace. Pokud vše půjde dobře, předpokládáme zajištění projekčních prací ještě letos, povolovacích dokladů pak během roku 2019 a zahájení realizace rekonstrukce v roce 2020,“ dodává trutnovský starosta. Předpokládaný odhad investičních nákladů činí 30 milionů korun, a to bez nákladů na záchranný archeologický výzkum. 

 p-a-z-na-trutnov-4.jpg

  

TZ - Architektonická soutěž na pěší zónu má vítěze.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg