Bezpečnostní rada ORP Trutnov stav k 06.11.2018

Jméno

Pracovní zařazení

Zařazení v BR

Mgr. Ivan Adamec  starosta předseda
Mgr. Tomáš Hendrych místostarosta člen
Mgr. Tomáš Eichler místostarosta člen
Ing. Jan Seidel tajemník MěÚ člen
plk. Mgr. Pavel Škandera  ved. úz. o. Trutnov, KŘ Policie KHK člen
Plk. Mgr. Martin Lelka  ředitel úz. o. Trutnov, HZS KHK člen
Ing. Jiří Masařík  Kancelář MěÚ, vedoucí odboru tajemník
 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb.,o krizovém řízení)
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)
Povodňová komise města a obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 254/2000 Sb., o vodách)
Komise pro sociálně právní ochranu dětí - V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 359/1999 Sb.

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg