Další krok k čistšímu městu: V Trutnově dokončili novou kanalizaci

Tisková zpráva - 4. 7. 2014

V červnu byla v Trutnově dokončena výstavba nové kanalizace v městské části Volanov, která byla zahájena na jaře minulého roku. „Součástí stavby jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, které umožní majitelům přilehlých nemovitostí bezproblémové připojení ke kanalizaci bez toho, aby se muselo následně zasahovat do již opravených povrchů veřejných komunikací,“ vysvětluje výhody starosta města, Ivan Adamec, který dodává, že v rámci stavebních úprav ve Volanově byl postaven i dlouho chybějící nový chodník, který vede nad nově vybudovanými sítěmi.

Kanalizace a chodnik Volanov.jpg

Nová splašková kanalizace má za cíl zlepšit životní prostředí v Trutnově. „Výstavba je součástí rozsáhlejších úprav, které se realizují s cílem dále zlepšit kvalitu vody ve městě – jako vybudování kanalizace na Bojišti před dvěma lety, nedávno zahájená revitalizace úpravny vody v Temném Dole nebo již dřívější rekonstrukce čistírny odpadních vod v Bohuslavicích nad Úpou,“ vysvětluje smysl stavby Adamec, který upozorňuje na skutečnost, že právě čistírna v Bohuslavicích umožňuje napojení dalších lokalit do kanalizační sítě. Do ní by měly být ve Volanově nově připojeny přilehlé bytové, podnikatelské i rekreační objekty, které byly dosud napojeny pouze na Volanovský potok a jeho přítoky, a to buď přímo, nebo přes septiky.

Během následujících dvou měsíců nyní bude probíhat vodoprávní řízení k povolení zkušebního provozu splaškové kanalizace. „Poté po vydání příslušného rozhodnutí bude kanalizace oficiálně spuštěna a trutnovští občané se na ni budou moci napojit,“ uvádí Adamec. Podle jeho slov jsou veřejné části přípojek ukončeny na hranici soukromých parcel: „Část, která vede na soukromém pozemku, si bude muset každý vlastník vybudovat ve vlastní režii. Stejně tak i získat územní souhlas stavebního úřadu v Trutnově, který zajišťuje paní Doris Frintová. Další informace se zájemci dozví na odboru rozvoje a majetku města MěÚ.“ Starosta zároveň upozorňuje, že připojení se na veřejnou síť může proběhnout až po kolaudaci kanalizačních řadů a veřejných částí přípojek, tedy nejdříve začátkem září.

„V rámci výstavby nové kanalizace jsme vybudovali i nový chodník vedoucí od autobusové zastávky u průmyslové zóny po odbočku na Oblanov,“ uvádí Adamec, který dodává, že nový chodník byl vzhledem k místním dopravním podmínkám nutností. V trase chodníku je vedená i nově vybudovaná dešťová kanalizace, která odvádí ze silnice srážkové vody. Kromě toho město v prostoru pod hřištěm TJ Volanov vybudovalo i nový autobusový záliv.

Kanalizace a chodnik Volanov (3).jpg

Celková částka všech úprav se vyšplhala na 42 mil. Kč. „Z dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí se nám však podařilo získat příspěvek 19 milionů korun,“ vysvětluje Adamec, který upozorňuje, že výstavba chodníku v rámci výstavby kanalizace byla výrazně levnější, než kolik by stála jako samostatná investice. „Chodník město vybudovalo pouze za finance z městského rozpočtu a vyšel na 10 milionů korun,“ uzavírá Adamec.

Kanalizace a chodnik Volanov (6).jpg


Ke stažení:
TZ - Další krok k čistšímu městu. V Trutnově dokončili novou kanalizaci.doc
Kanalizace a chodnik Volanov.jpg
Kanalizace a chodnik Volanov (3).jpg
Kanalizace a chodnik Volanov (6).jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg