Dodržování rychlosti v Mladých Bukách bude hlídat stacionární radar

Tisková zpráva - 12. 2. 2014

Město Trutnov pořídí radar na obousměrné měření rychlosti v městysu Mladé Buky u křižovatky silnic I/14 a III/01415 u vlakové zastávky, kde je zároveň umístěn i silniční přechod pro chodce.

„Mladé Buky usilovaly o řešení bezpečnosti chodců ve zmiňovaném úseku již delší dobu,“ uvádí mluvčí trutnovské radnice Veronika Svobodová. V minulosti byl na daném přechodu pro chodce vybudován ostrůvek, který však sám o sobě nezabránil řidičům v překračování rychlosti. Silniční radar je nejjednodušším a nejefektivnějším řešením této problematiky. Radar, který bude v Mladých Bukách umístěn, bude město Trutnov provozovat na základě veřejnoprávní smlouvy, dle níž v tomto městysu vykonává agendu obecní policie Městská policie Trutnov.

V daném místě bude nainstalován radar pro úsekové měření. Cílem jeho zřízení je primárně bezpečnost chodců i řidičů ve zmiňovaném úseku. „Radar není zamýšlen jako past na místní řidiče, ti sami si jsou jistě vědomi, kolik i vážných nehod se v těch místech už stalo. Má upozornit zejména řidiče spěchající na hory či z hor, že jde o nebezpečný úsek, kde se dodržením rychlosti mohou vyhnout nepříjemnostem,“ upozorňuje Veronika Svobodová. Značkou povolenou padesátku tu dosud bohužel řidiči příliš nerespektovali.

Radar by měl být do ostrého provozu spuštěn v červnu tohoto roku. Město Trutnov bude dodavateli vzešlému z výběrového řízení hradit čtyřletý pronájem zařízení a do svého rozpočtu bude naopak získávat příjmy z pokut, které nejsou v tomto případě řešeny na místě, ale v rámci správního řízení před Městským úřadem Trutnov.

Městská policie Trutnov zajišťuje agendu obecní policie kromě Mladých Buků ještě v dalších 10 obcích v okolí Trutnova.


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg