Dotace pro hasiče i nová vyhláška

Trutnov, 19.09.2017 – Na letošním čtvrtém jednání Zastupitelstva města Trutnova byla přijata nová obecně závazná vyhláška, která upouští od poplatku ze vstupného. Zastupitelé také schválili poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje, která je určena na modernizaci chemicko-technické dílny trutnovských hasičů. Výše dotace činí 454.000 Kč.    

V pondělí 18. září 2017 se uskutečnilo čtvrté letošní jednání Zastupitelstva města Trutnova. Jedním z hlavních bodů programu bylo přijetí vyhlášky č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2010 o místním poplatku ze vstupného. Až na několik výjimek je výtěžek ze vstupného věnován na charitativní účely a tudíž jsou pořadatelé ze zákona od placení osvobozeni. Město má na tomto poplatku roční příjem okolo 120.000 Kč. „Zrušením poplatku zejména ubude zbytečná administrativní a finanční zátěž pro pořadatele kulturních a společenských akcí v Trutnově. Tímto krokem lze očekávat vyšší zájem podnikatelských i jiných subjektů o pořádání kulturních akcí,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Od vybírání poplatku upustila např. i města Náchod, Vrchlabí, Hostinné a Hradec Králové.

Dalším významným bodem jednání bylo schválení dotace ve výši 454.000 Kč pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Ten dotaci použije na úhradu nákladů spojených s modernizací chemicko-technické dílny v areálu HZS KHK v Trutnově, která již nevyhovuje současným požadavkům. „Objekt slouží k výcviku v dýchacích přístrojích, k údržbě a desinfekci ochranných prostředků a přístrojů, k jejich revizím či k plnění tlakových lahví k dýchacím přístrojům,“ dodává Ivan Adamec. Toto vše hasiči provádí jak pro profesionální hasiče, tak pro kolegy z dobrovolných jednotek.

 

TZ - Dotace pro hasiče i nová vyhláška.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg