I přes mírné zvýšení ceny zůstane voda v Trutnově nejlevnější v celých východních Čechách

Tisková zpráva - 10. 11. 2014

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. schválilo novou cenu vodného a stočného pro následující rok. Nová cena bude oproti letošku nepatrně vyšší, celkem o 5,90 Kč/1 m3. „Nárůst ceny je podložen zejména potřebou společnosti zajistit dostatek finančních prostředků na spolufinancování investice do úpravny vody v Temném Dole,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova, který ale upozorňuje, že i po tomto zvýšení ceny vodného a stočného zůstane cena téměř nejnižší z celé České republiky.

„Intenzifikace úpravny vody v Temném Dole je sice spolufinancována ze zdrojů EU a ČR a z rozpočtu města Trutnova, na druhou stranu je ale nutné zajistit dofinancování jak stavebních prací, tak souvisejících výkonů, jako jsou projektové a inženýrské činnosti,“ uvádí Adamec. Dalším důvodem pro navýšení ceny vodného a stočného je tzv. zachování udržitelnosti projektu. „Znamená to, že cena vodného a stočného musí být v hranicích vypočtených modelovou finanční analýzou pro danou stavbu, spolufinancovanou ze zdrojů EU,“ dodává.

Cena vodného pro rok 2015 nesmí být tedy podle analýzy nižší než 36,75 Kč za 1 m3 včetně DPH a zároveň nesmí být vyšší než 44,92 Kč za 1 m3 včetně DPH. V opačném případě by se jednalo o porušení smlouvy o přidělení dotace a mohlo by dojít ke krácení poskytnutých dotací. Druhým faktorem je, že cena vodného a stočného je cenou „regulovanou“, nesmí tedy překročit tzv. sociálně únosnou cenu. Tuto cenu vyhlašuje pro každý rok Státní fond životního prostředí a pro Královéhradecký kraj činí pro rok 2015 101,60 Kč za 1 m3. „I přes možnost zvýšení ceny až na hranici téměř 45 Kč za 1 m3 se snažíme držet cenu vodného na nejnižší možné úrovni, jak jsme si jako město předsevzali,“ říká starosta.

„Cena vodného a stočného je i přes nepatrné zvýšení nyní cenou nejnižší ze všech srovnatelných měst ve východních Čechách,“ uzavírá Adamec. Nová cena vodného bude 37,12 Kč/1 m3, stočné bude nadále stát 32,49 Kč/1 m3, celkem tedy občané za kubík vody zaplatí 69,61 Kč.


Ke stažení:
TZ - Cena vody pro rok 2015.doc


Kontakty pro komunikaci s médii

Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Ing. Josef Moravec
ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
tel. 499 848 521, 731 134 901
e-mail: reditel@vaktu_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg