Každý okrsek má svého policistu

Na počátku roku zavedla Městská policie Trutnov nový systém svého fungování. Město rozdělila na okrsky a každý z nich má určený svého strážníka, jenž v dané lokalitě zodpovídá za řešení problémů.

Celkem na 7 okrsků rozdělila Městská policie Trutnov území města. Každý okrsek pak byl přidělen jednomu strážníkovi – okrskáři, který za dění ve svém rajonu odpovídá. Ke změně došlo 1. ledna letošního roku. „Jde o nový systém, jenž jsme zavedli z důvodu zvýšení preventivní činnosti ve městě. Stále ještě vychytáváme drobné nedostatky tak, aby systém fungoval co nejlépe hlavně pro obyvatele města“, vysvětluje Radek Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov.

Tzv. strážník okrskář je aktivní strážník s osobní odpovědností za řešení problému ve svém okrsku. „Hlavní činností strážníka okrskáře bude prevence. Bude aktivně vyhledávat rizikové jevy a předvídat, co by se mohlo stát. Bude, jak se říká, prognózovat kriminalitu a navrhovat řešení,“ říká ředitel MP. Tím, že se strážník okrskář bude pohybovat v určité lokalitě prakticky neustále, se maximálně prohloubí jeho místní znalosti, ať už ve vztahu k místním poměrům, mezilidským vztahům nebo stavu veřejného pořádku.

V rámci obchůzkové činnosti budou okrskáři úzce spolupracovat s Policií ČR, pracovníky Městského úřadu Trutnov (například Odbor sociální, Odbor rozvoje města atd.) a v neposlední řadě se samotnými občany, pro které má výkon služby prostřednictvím strážníků okrskářů řadu nesporných výhod. Na strážníka se může obrátit každý občan s žádostí o pomoc nebo radu osobně, prostřednictvím telefonu či e-mailu. Strážník okrskář bude povinen oznámené věci řešit a občanům poskytovat zpětnou vazbu.

Okrsků je celkem 7:

  1. Česká čtvrť, Nové Dvory
  2. Lhota, Adamov, Studenec, Starý a Nový Rokytník, Střítež, Bohuslavice
  3. Kryblice, sídliště Smeťák
  4. Družba, Dolce, Bojiště, Volanov
  5. Šestidomí, Dolní Staré Město
  6. Horní Staré Město
  7. Poříčí, Libeč, Voletiny

Představení strážníků proběhne na webu města Trutnova, FB městské policie a v Domě s pečovatelskou službou dojde v dohledné době k fyzickému představení strážníků okrskářů seniorům.

 plakat-okrkari.jpg

TZ - Každý okrsek má svého policistu.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg