Komise pro integrované obce spolupracuje s občany

 

Trutnov, 3. 5. 2016 – Přilehlé části Trutnova mají svou komisi, která se pravidelně stará o chod těchto částí, drobné opravy, ale i o potřeby místních obyvatel. „Naší prioritou je, aby se občané Trutnova a všech jeho přilehlých částí cítili dobře, a proto se s nimi pravidelně scházíme a řešíme dlouhodobé i krátkodobé nedostatky v jednotlivých částech města,“ říká Daniel Rada, předseda Komise pro integrované obce v Trutnově.

Komise pro integrované obce dlouhodobě pracuje s občany a snaží se výrazně přispívat ke zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Organizuje proto jak drobnější akce, například budování odpočinkových míst nebo renovace veřejného osvětlení, tak i opravy většího rozsahu, jako jsou rekonstrukce dopravních komunikací. „Pravidelně organizujeme svozy velkoobjemového odpadu, v loňském roce například v Libči, Volanově nebo Oblanově, a staráme se i o to, aby byla v pořádku dětská hřiště,“ uvádí Rada. Vloni tak komise opravila asfaltovou plochu hřiště na Bojišti a letos plánuje vybavit dětské hřiště v Poříčí u Trutnova.

Pro letošní rok je také naplánována například oprava silnice k fotbalovému hřišti ve Starém Rokytníku, která je finančně nejnákladnější akcí letošního roku, či zpracování studie na propojení cyklotras Bohuslavice – Adamov – Starý Rokytník.   „Chystáme i drobnější akce, které výrazně přispějí ke zlepšení kvality života občanům Trutnova a jeho okolí, vedle pokračujících svozů velkoobjemového odpadu zde mluvíme také o vybudování zastávek míst pro nastupování do veřejné hromadné dopravy a za zmínku jistě stojí také renovace varhan v okolních kostelích,“ upozorňuje Rada.

Komise dále pořádá veřejná setkání s obyvateli jednotlivých integrovaných obcí, kde s občany diskutujeme o tom, jak se jim v konkrétní části Trutnova žije, co se jim zde líbí a co je naopak trápí, co by rádi změnili. Získáváme tak zpětnou vazbu přímo od konkrétních lidí, kteří v daných oblastech žijí, a máme tím pádem daleko větší možnosti pro efektivní změny,“ vysvětluje Rada, který závěrem dodává, že naposledy se takové setkání konalo v městské části Poříčí, ale v plánu jsou i další schůzky. Pokud mají občané jakékoliv podněty, tak se na členy komise mohou kdykoliv obrátit prostřednictvím Městského úřadu Trutnov.

 


Varhany Babí (2).jpg  

Opravené varhany v kapli v Babí

Setkání v Poříčí (1).JPG Setkání v Poříčí (2).JPG

 Setkání členů komise s obyvateli Poříčí

TZ_Komise_pro_integrovane_obce_Trutnov.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí, oddělení komunikace
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg