Krizový štáb ORP Trutnov - stav k 19.11.2018

předseda

Mgr. Ivan Adamec

Starosta města

tajemník

Jana Suchánková 

Odbor Kancelář MěÚ, odd. sekretariátu vedení

Sekretariát a tiskové středisko

Mgr. Michaela Dědková

Odbor Kancelář MěÚ, ved. odd. styku s veřejností

Mgr. Leoš Křemenský

Odbor správní, vedoucí odboru

Jitka Mühlová

Odbor Kancelář MěÚ, ved. odd. sekretariátu vedení

Stálá pracovní skupina

Ing. Jiří Masařík

Odbor Kancelář MěÚ, vedoucí odboru

Ing. Vendula Kasperová

Odbor životního prostředí, vedoućí odboru

Ing. Miroslav Franc   

Odbor rozvoje města, vedoucí odboru

Bc. Helena Kubíčková

OSV, Š a Z, ved. odd. soc. péče, Š a Z

Ing. Bohumír Hába

Odbor Kancelář MěÚ, ved. odd. inform. a projektového řízení

PhDr. Hynek Beneš

Odbor výstavby - památková péče

Milan Špůr

Odbor správní, ved. odd. DSA

František Přibyl

Odbor výstavby, odd. SH a dopravy

Ing. Tomáš Síč

Odbor ŽP, odd. ochrany prostředí a VH

Bc. Petr Kotlovský

Odbor výstavby, vedoucí odboru 

Mgr. Marek Hlíza

Odbor rozvoje města, ved. odd. úz. plánování

Kateřina Racková

Odbor rozvoje města, odd. investic

Ing. Vendelín Žačok

Odbor ŽP, odd. lesního hospodářství

Ing. Monika Brázdová

Odbor ŽP, ved. odd. ochrany prostředí a VH

Jozef Bocán

Odbor Kancelář MěÚ, odd. inform. a PŘ

Jana Jankovičová

Odbor správní, evidence obyvatel

Lenka Vetterlová

Odbor Kancelář MěÚ, odd. PaM

Kateřina Václavová

Odbor Kancelář MěÚ, inforecepce

Jana Burešová

Odbor Kancelář MěÚ, podatelna

Ing. Lumír Labík

Technické služby Trutnov s. r. o., ředitel

Mgr. Radek Svoboda

Městská policie Trutnov, ředitel

Ostatní

kpt. Ing. Klára Valentová         

KŘ policie KHK

npor. Bc. Miloš Mervart

KŘ policie KHK, územní odbor Trutnov

mjr. Pavel Matějka, DiS.

HZS KHK, územní odbor Trutnov

Ing. Jan Brož

KHS, odd. hyg. obec. a komunální

Zástupce Krajské veterinární správy

Pracoviště Trutnov

Jiří Chrtek

JSDH Trutnov

Iveta Špičková

Český červený kříž, ředitelka oblastního spolku Trutnov


Krizový štáb
 obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)
Komise pro sociálně právní ochranu dětí
 - V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 359/1999 Sb.
Povodňová komise města a obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 254/2000 Sb., o vodách)
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb.,o krizovém řízení)

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg