Kronika města bude mít po 58 letech nového autora

Trutnov, 20. 11. 2015 – Od nového roku bude kroniku města Trutnova psát nový kronikář. Tak rozhodla na své 21. schůzi Rada města Trutnova. Od roku 1958 ji vedl prof. Antonín Just. Od ledna 2016 ho nahradí Mgr. Alena Křivská. Rada zároveň odsouhlasila vytvoření Odborného poradního sboru kronikáře města Trutnova.


Po dobu 58 let psal městskou kroniku prof. Antonín Just. „S ohledem na zdraví a věk pana prof. Justa a potřebu zajištění kontinuální práce na kronice jsme se rozhodli vybrat nového kronikáře“, uvedl Ivan Adamec, starosta Trutnova. Od 1. ledna bude novou kronikářkou Mgr. Alena Křivská, která v současné době pracuje v Muzeu Podkrkonoší a věnuje se průvodcovské a edukační činnosti. „Dalším důvodem změny je také fakt, že v současné době je kronika vedena pouze v ručně psaném textu. Město však musí reagovat na technologický rozvoj a s nástupem nových technologií vyvstala potřeba vést kroniku i v elektronické podobě včetně příloh a dalších materiálů“, doplňuje Ivan Adamec.


Rada města se rozhodla prof. Justovi za jeho mimořádný přínos městu Trutnov udělit titul čestného kronikáře města. „Moc dobře si uvědomujeme, co všechno pan profesor pro město udělal, a jeho úctyhodné práce si velice vážíme“, dodává Ivan Adamec, starosta města. Profesor Just by se měl stát členem nově vytvořeného Odborného poradního sboru kronikáře města Trutnova, který bude dohlížet na tvorbu kroniky a sloužit jako poradní orgán nově nastupující kronikářce.

 

TZ - Kronika města bude mít po 58 letech nového autora.pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg