Letošní připomenutí války 1866 zahájí 23. června přehlídka v Kamienné Góře

Tisková zpráva - 19. 6. 2012

Každoroční akce, která v Trutnově připomíná vojenské události z roku 1866, se letos díky přeshraničnímu projektu rozšíří i na polskou stranu, odkud přišla pruská armáda. „Letos to bude 146 let, kdy se Trutnovem prohnala válečná vřava. Kamienna Góra je naše partnerské město a v tehdejších událostech také sehrála svou roli. Proto vznikl projekt, který v obou městech připomene společnou vojenskou historii a zároveň bude představen nový průvodce po bojištích války 1866,“ sdělil starosta Trutnova Ivan Adamec.

Vzpomínková akce začne 23. června v 10 hodin v Kamienné Góře, kudy v roce 1866 prošlo na 80 tisíc pruských vojáků a kam byli po prvních bitvách na české straně odváženi ranění do lazaretu. Přehlídka s čestnou salvou připomene historické vojenské jednotky, pruského korunního prince Friedricha Wilhelma, dragouny a husary. Poté dojde k pietnímu aktu a položení věnců u památníku vojáků obou armád, kteří v lazaretu zemřeli.

V Trutnově proběhne tradiční program s natíráním pamětní desky na náměstí v 11 hodin. Po představení průvodce se vojenské jednotky přesunou na Gablenzův kopec, kde bude servírován oběd pro vojsko z polní kuchyně. Hlavní program začne ve 14 hodin a výjimečně představí komentovanou bitevní ukázku na poli pod kamenolomem u silnice do Starého Rokytníku. V 15.30 budou položeny věnce u památníku generála Gablenze a následný podvečerní program zpestří country kapela Pěna.

Nový tištěný průvodce naučnou stezkou Po stopách války 1866 na Trutnovsku byl vydán v rámci projektu nazvaného Průvodce po cestě bez hranic, který připravil Trutnov ve spolupráci s městem Kamienna Góra a který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Průvodce je vydán v českém, polském a německém jazyce. Na 120 stránkách se čtenář může dozvědět o událostech prusko-rakouské války v česko-polském pohraničí a s jeho pomocí si může projít jednotlivá bojiště po stopách pruského 1. armádního sboru, jehož většina členů byla polské národnosti. Průvodce je zájemcům k dispozici v informačních centrech obou měst.


Památník generála Gablenze na vrchu Šibeník v Trutnově

Po celý sobotní den bude možné shlédnout u památníku generála Gablenze i výstavu VIA BELLI 1866. Občerstvení pro veřejnost je také zajištěno, stejně jako autobusová doprava z Horního Starého Města, od autobusového nádraží a z Poříčí. V neděli 24. června proběhne v Janské kapli v 15 hodin mše svatá na památku vojáků padlých v okolí Trutnova. Do projektu letošní vzpomínkové akce se kromě obou měst a Klubu vojenské historie Trutnov zapojil i Komitét pro udržování památek z války 1866.


Ke stažení:
TZ - Letošní připomenutí války 1866.doc
Via Belli_Gablenz.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg