Město Trutnov hledá nápady na využití areálu Bojiště

Trutnov, 14. 09. 2016 – Areál Přírodního kulturního střediska Bojiště v Trutnově, jehož vlastníkem je město Trutnov, je nyní v pronájmu. Nájemní smlouva však k 31. prosinci 2016 končí a vedení města hledá pro areál nové využití. „Jak dál naložit s Bojištěm?“ je otázka, na kterou zatím ani vedení města ani opozice nemá odpověď. Proto jsme se rozhodli zeptat se veřejnosti a získat od ní nápady,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Od nového roku bude areál přírodního kulturního střediska bez nájemníka. Kvůli hledání řešení, co s Bojištěm, vznikla také pracovní skupina, jejímiž členy jsou jak lidé z koalice, tak členové opozice a pracovníci Městského úřadu v Trutnově. Areál je dnes známý především díky dvěma velkým hudebním festivalům. „Oba festivaly ke kulturní scéně Trutnova patří a v pracovní skupině jsme se shodli, že bychom jejich konání chtěli ve městě zachovat,“ říká místostarosta města Trutnova, Tomáš Hendrych.

Nápady, jak dál areál využít, může navrhnout i veřejnost. Občané tak mohou reagovat na výzvu města a zaslat své vlastní návrhy. „Sami jsme zvědaví, jak by s areálem lidé naložili. Je řada možností, ovšem nesmíme zapomenout na fakt, že okolí areálu se stává obydlenou částí města,“ dodává Ivan Adamec. Podmínkou je, aby návrh obsahoval:

  1.     Kontaktní údaje navrhovatele
  2.     Výčet aktivit, které by se zde mohly provozovat
  3.     Seznam vybavení, které je třeba vybudovat či pořídit
  4.     Jednoduchý nákres využití areálu
  5.     Odhad nákladů na pořízení (nepovinný údaj)
  6.     Ekonomickou rozvahu na provoz areálu (nepovinný údaj)

Pro bližší informace o současných prostorách areálu a jejich stavu lze kontaktovat odbor majetku města MěÚ Trutnov. Návrhy je pak možné zasílat poštou na městský úřad nebo osobně předat na Inforecepci MěÚ, a to do 31. 10. 2016 do 12 hodin v zalepené obálce s adresou a heslem „Návrh - PKS Bojiště, "NEOTVÍRAT"“. Pracovní skupina následně jednotlivé návrhy posoudí a navrhne radě města tři nejlepší finančně odměnit: „Věřím, že od občanů získáme inspiraci a pro Bojiště nalezneme smysluplné řešení, které poslouží co nejvíce lidem,“ říká Ivan Adamec.   

Výzvu lze nalézt na webu města:

https://www.trutnov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/vyzva-mesta-trutnova-na-podani-navrhu-jak-dal-nalozit-s 

 

PKS Bojiště popis-3.jpg

PKS Bojiště popis-4a.jpg

PKS Bojiště popis-4.jpg

 

TZ - Město Trutnov hledá nápady na využití areálu ,,Bojiště“ .pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg