Město Trutnov i letos realizuje výzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Tisková zpráva - 16. 6. 2014

V rámci strategického plánování města Trutnova proběhne v termínu 18. 6. – 29. 6. 2014 dotazníkové šetření mezi obyvateli města. „Cílem dotazníku je zjistit spokojenost a potřeby obyvatel v jednotlivých aspektech ve městě tak, abychom dokázali zkvalitnit život v Trutnově,“ uvádí Ivan Adamec, starosta města.

Dotazníkové otázky se budou týkat jak dopravní situace, tak školství, ale i bezpečnosti ve městě nebo fungování místních institucí – policie, úřadů a dalších. „Zjišťování spokojenosti a potřeb obyvatel tvoří podklad pro plánování dalšího rozvoje všech velkých měst a Trutnov není výjimkou,“ vysvětluje důvody výzkumu Adamec, který zároveň upozorňuje, že názory občanů jsou pro práci radnice velice důležitým vodítkem, a proto město podobné průzkumy realizuje každý rok.

„Každoroční výzkum se nám osvědčil. Přesně pak víme, kde musíme jako město přidat a kde jsou naopak obyvatelé se vším spokojeni. Je to důležitý nástroj pro vytváření rozpočtu a hospodaření města, ale například i ukazatel pro případné investory. Od obyvatel se totiž vždy dozvíme nové podněty a nápady pro rozvoj města,“ uvádí Adamec hlavní důvody, které vedou k pravidelné realizaci výzkumu.

Z minulých výzkumů podle starosty vyplývá, že jedním z rozhodujících faktorů pro život v Trutnově je vzhled města, a i proto radnice investuje do rekonstrukcí budov a veřejných prostor i do revitalizací parků velké částky. „Díky loňskému výzkumu jsme se dozvěděli, že celých 88 % obyvatel města je spokojeno se zdejšími podmínkami. Je to pro nás pozitivní výsledek, ale věříme, že se vždy můžeme posunout ještě o kousek dál tak, aby se počet spokojených obyvatel postupně zvyšoval,“ uvádí Adamec.

Letošní šetření proběhne ve všech místních částech. Ze všech ulic a čísel popisných bude náhodně vybráno 250 domácností, které navštíví tazatel s žádostí o vyplnění dotazníku. „Všichni tazatelé se bezpodmínečně musí prokázat jmenovkou opatřenou razítkem města Trutnova. Obyvatelé se tedy nemusí bát podvodníků,“ uzavírá Adamec.


Ke stažení:
TZ - Město Trutnov i letos realizuje výzkum spokojenosti a potřeb obyvatel.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg