Město Trutnov nabízí další možnosti sportování pro veřejnost: Nový mobiliář Paradráha

Tisková zpráva - 15. 9. 2014

Lesy a parky Trutnov v posledních letech zvelebují trutnovskou zeleň a její okolí tak, aby sloužila široké veřejnosti. Dalším projektem, který je určený pro všechny Trutnovany, je výstavba areálu s názvem Mobiliář Paradráha. „Celý areál zahrnuje fit stezku s 10 stanovišti, sportovní sestavy a vzdušné čtyřsedadlové houpačky,“ upřesňuje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

 Paradraha_sportovni sestava-a.jpg Paradraha_ruckovani po zebriku-a.jpg

Paradraha_sedy lehy zada-a.jpg Paradraha_prednozovani zanozovani-a.jpg
 

Fit stezka obsahuje soustavu posilovacích strojů – lavice, žebříky a hrazdy včetně dopadových zón, stanoviště s člunkovým během nebo dráhu pro trojskok. „Každý si v novém mobiliáři najde to své. Prvky jsou koncipované tak, aby si mohli zasportovat jak zdatní sportovci, tak i lidé, kteří se s podobným typem cvičení teprve seznamují, například senioři,“ vysvětluje Adamec, který přidává seznam možných aktivit: „Mobiliář je plně vybaven a přizpůsoben mnohým cvičebním prvkům. Lze tu provozovat například přitahování a kliky, zdvihy a shyby, ručkování a ručkování po žebříku, lehy sedy nebo posilování zad.“

Výstavba mobiliáře Paradráha je spolufinancována z Programu rozvoje venkova ČR, konkrétně z titulu Neproduktivní investice v lesích – zvyšování společenské hodnoty lesů. „Náklady na výstavbu areálu činily 710 480 Kč, podařilo se nám však získat dotaci ve výši 68 %,“ upřesňuje Adamec. Jaroslav Semerák, jednatel společnosti Lesy a parky Trutnov dodává, že se společnost postarala o přípravu ploch pro cvičební prvky i pro houpačku, o dopadové plochy a terénní úpravy včetně výstavby a úpravy stávajících pěšin.

V rámci zpřístupnění okolních lesů široké veřejnosti investovala společnost Lesy a parky Trutnov v letošním roce do dalších projektů – na jaře byl například dokončen altán s ohništěm na Bojišti nad Vlčí skálou, který je mezi veřejností velice oblíbený. „S výstavbou altánů počítáme i do budoucna, protože máme od veřejnosti jen pozitivní ohlasy a altány jsou během letních měsíců hojně využívané. Kromě altánu nad Vlčí skálou a altánu u Paradráhy stavíme v současné době další altán nad Kryblicí,“ uvádí Semerák, který upřesňuje, že všechny zmiňované altány mají v sobě zabudované ohniště, které mohou příchozí využívat k opékání buřtů nebo ke grilování.
 

Altan nad Kryblici-a.jpg
 

„Dalším z dokončovaných projektů je i Rozšíření příměstských lesů Poříčský hřbet, v jehož rámci byly opraveny stávající turistické stezky a zároveň vytvořeny nové, a to v rozsahu 5,8 km,“ uzavírá Semerák s tím, že i v rámci tohoto projektu bude v příštím roce vybudován mobiliář s pěti krytými přístřešky s lavicemi, 10 lavičkami a fit stezkou s 13 stanovišti.
 

Poricsky hrbet_budovani nove cesty-a.jpg Poricsky hrbet vyhled z cesty-a.jpg

Poricsky hrbet_nova cesta po vrstevnici-a.jpg

 


Ke stažení:
TZ - Město Trutnov nabízí další možnosti sportování pro veřejnost.doc
Altan nad Kryblici.jpg
Paradraha_prednozovani zanozovani.jpg
Paradraha_ruckovani po zebriku.jpg
Paradraha_sedy lehy zada.jpg
Paradraha_sportovni sestava.jpg
Poricsky hrbet vyhled z cesty.jpg
Poricsky hrbet_budovani nove cesty.jpg
Poricsky hrbet_nova cesta po vrstevnici.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg