Město Trutnov plánuje zefektivnění sociálních služeb

Trutnov 4. 2. 2016 – Město Trutnov reaguje na podněty veřejnosti a plánuje rozšířit poskytované služby a zefektivnit činnost stacionáře a mateřské školy. Kromě nového denního centra pro seniory se rozšíří okruh klientů stacionáře.

Rada města Trutnova souhlasila se záměrem systémových změn ve vybraných příspěvkových organizacích města – stacionáři a mateřské škole. „Z tzv. "dětského stacionáře" na Kryblici by vzniklo nové pracoviště Mateřské školy Trutnov - Kryblická, kam by bylo současně přesunuto dosavadní pracoviště MŠ Náchodská. Zde by byly celkem tři třídy, dvě klasické a jedna určená pro děti se zdravotním postižením,“ upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí Dušan Rejl a zdůrazňuje, že „poskytované služby ,,dětského stacionáře“ by měly zůstat zachovány, tím pádem by tam i nadále působil fyzioterapeut a děti by měly možnost dietního stravování“.

Uvolněné prostory po pracovišti MŠ Náchodská pak poslouží k rozšíření služeb Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně oslabené Trutnov („stacionáře pro dospělé“). Například zde nově vznikne denní centrum pro seniory. „Zájem o tuto službu veřejnost projevuje už dlouho, proto jsme ji vyslyšeli a díky těmto novým organizačním změnám může centrum pro seniory vzniknout“, říká Ivan Adamec, starosta Trutnova. Dále se klientela stacionáře rozšíří o klienty s těžkým mentálním postižením.

Město Trutnov si od plánovaných změn slibuje nejen rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, ale také větší efektivitu po ekonomické stránce. Nové organizační uspořádání bude znamenat úsporu finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu města a umožní čerpání většího objemu financí na provoz zařízení ze státního rozpočtu (resp. rozpočtu kraje). Konečné rozhodnutí bude po rozpracování záměru předloženo ke schválení na dubnovém jednání Zastupitelstva města Trutnova.

 

TZ - Město Trutnov plánuje zefektivnění sociálních služeb.pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg