Město Trutnov připravuje vyhlášku o nočním klidu

Trutnov, 10. 10. 2016 – V souvislosti se změnou zákona o ochraně veřejného zdraví a přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich připravuje město Trutnov obecně závaznou vyhlášku, která udělí výjimky z povinnosti dodržovat noční klid. Z tohoto důvodu město zveřejnilo výzvu občanům, aby se do přípravy vyhlášky zapojili. „Chceme vytvořit seznam akcí určených pro veřejnost, které se během roku v Trutnově konají, a vydáním vyhlášky umožnit jejich trvání i po 22. hodině. Obracíme se proto i na trutnovské občany, aby se na žádnou událost nezapomnělo,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Město Trutnov se obrací na své občany, organizace, spolky, oddíly atd., aby nejpozději do 11.11.2016 zaslali na odbor správní Městského úřadu Trutnov návrh akcí, u kterých se domnívají, že by měly být uvedeny v obecně závazné vyhlášce o úpravě doby nočního klidu. V této lhůtě lze podat k předmětu výzvy i připomínky či jiné podněty.

U akcí vymezených ve vyhlášce pak může být zkrácena doba nočního klidu nebo nebude muset být dodržena vůbec. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 06:00. „Návrh by měl obsahovat název akce, termín, místo jejího konání, jméno pořadatele, zdůvodnění významu akce pro město a kontaktní údaje navrhovatele,“ upřesňuje trutnovský starosta. Kompletní znění výzvy lze nalézt na úřední desce a webových stránkách města https://www.trutnov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/vyzva-mesta-trutnova.

Jakmile bude vyhláška připravena, bude konzultována s dohledovým orgánem, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky. O vydání vyhlášky nakonec rozhodne Zastupitelstvo města Trutnova.

TZ - Město Trutnov připravuje vyhlášku o nočním klidu.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg