Město Trutnov založí nadační fond pro podporu zdravotní péče v trutnovské nemocnici

Na svém třetím letošním jednání rozhodli trutnovští zastupitelé o založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., pro podporu zdravotní péče, kterou poskytuje.

Zastupitelstvo města Trutnova schválilo v pondělí 25. června 2018 založení Nadačního fondu při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., a to za účelem podpory zdravotní péče, kterou nemocnice poskytuje. „Zřízením tohoto nadačního fondu bude také snazší čerpat dotace ke zkvalitnění zdravotní péče v trutnovské nemocnici. Je důležité, aby město nemocnici podpořilo, aby tak mohla zkvalitnit služby, které poskytuje nejen našim obyvatelům,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Finanční prostředky z nadačního fondu budou také použity na podporu stipendijních programů a stabilizačních příspěvků pro absolventy Vyšší odborné zdravotnické školy a Střední odborné zdravotnické školy v Trutnově.

Členy správní rady nadačního fondu budou náměstkyně LPP Oblastní nemocnice Trutnov a.s. MUDr. Alena Kopecká, radní města Trutnova MUDr. Silvie Šidáková, Iva Řezníčková a MgA. Libor Kasík a vedoucí Odboru sociálního na Městském úřadě v Trutnově Mgr. Dušan Rejl. Dozorčí rada bude tvořena primářem Hemodialyzačního střediska MUDr. Miroslavem Nývltem, vedoucím Odboru správního MěÚ Trutnov Mgr. Leošem Křemenským a Ing. Silvií Plškovou z Útvaru interního auditu a kontroly MěÚ Trutnov.

 

TZ - Město Trutnov založí nadační fond pro podporu zdravotní péče v trutnovské nemocnici - návrhy úprav.pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg