Městský bytový podnik se od ledna přejmenuje na MEBYS

Tisková zpráva Městského bytového podniku Trutnov, s. r. o. ze dne 22. 11. 2012

Významná změna ve financování sportu v Trutnově přináší i změnu pro Městský bytový podnik Trutnov. Tato městem stoprocentně vlastněná společnost, zajišťující správu bytových a nebytových jednotek, bude od ledna přejmenována na MEBYS Trutnov. Od ledna 2013 totiž do správy bytového podniku přejdou i některá sportoviště, do té doby spravovaná TJ Lokomotivou Trutnov.

„Zkratka v názvu společnosti vyjadřuje spojení správy bytů a sportovišť. MEBYS označuje Městské byty a sportoviště a bude mít přídomek Správce nemovitostí,“ vysvětluje ředitel společnosti Martin Veselý a dodává: „Transformaci sportovních aktivit jsme s městem připravovali více než rok. Jednalo se o složitý proces, protože bylo potřeba vyřešit otázky v oblasti obchodního práva, daňové a evropské legislativy. Ve výsledku bude oddělena správa areálů od vlastní činnosti oddílů. Tu bude dál zajišťovat TJ Lokomotiva. Vzhledem k tomu, že je správa sportovišť obdobnou činností jako správa bytového fondu, je logické, že bude obojí pod správou jedné společnosti.“

Pod správu MEBYSu přejde krytý bazén, letní koupaliště, zimní stadion a areál Na Nivách. „Sportovci se nemusejí obávat o budoucnost. Pro rok 2013 jsme si vytkli za cíl v první řadě srovnat podmínky jednotlivých oddílů, tedy stavu, kdy některé oddíly za pronájem sportovišť platily a jiné ne. Od ledna budou všichni platit rovný podíl ve výši 1/20 provozních nákladů jednotlivých středisek. Pro ty, kdo nájem v minulosti platili, bude tento koeficient znamenat mírné zlevnění pronájmu. Díky dodatečnému příjmu od těch, kdo pronájem dříve neplatili, půjde na správu sportovišť stejný příspěvek jako letos a oddílům bude částka na pronájem refundována příspěvkem z rozpočtu města. Toto opatření nezatíží rozpočty oddílů a zároveň umožní větší transparentnost při financování sportu v Trutnově,“ dodal Veselý.

Tento navržený postup bude předložen zastupitelům na jejich nejbližší schůzi v první polovině prosince. Jedná se o první krok, který nepovede ke zvýšení nákladů pro oddíly v roce 2013. Záměrem tohoto způsobu financování sportu není zhoršovat hospodaření oddílů dalšími požadavky na spolufinancování provozu sportovišť, ale nastavení stejných pravidel pro ty, kdo sportují na sportovištích města. Druhým významným krokem pro rok 2013 bude nastavení dotačních pravidel tak, aby nedocházelo ke znevýhodnění sportovců a oddílů v jiných zařízeních, například ve školách nebo ve sportovních zařízeních provozovaných podnikatelskými subjekty. Správné nastavení dotační politiky města ve vztahu ke sportovním oddílům bude v kompetenci vedení města, zastupitelů, úřadu a sportovní komise. Cílem těchto změn není deformovat trh nabídky pronájmu sportovních zařízení, nýbrž nastavení transparentních podmínek pro všechny sportovce.


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Martin Veselý
ředitel, jednatel
tel.: 499 848 610, 604 202 709
fax: 499 811 288
e-mail: vesely@mbptu_cz

Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o.
Horská 5, 541 01 Trutnov

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg