Městský park a hřbitov projdou výraznou obnovou

Tisková zpráva - 23. 5. 2011

Rada města Trutnova rozhodla o vypsání výběrového řízení na dodavatele zakázky „Rekonstrukce zeleně“. Cílem je obnova významných ploch zeleně na území města v lokalitách městského parku, Gablenzova památníku, Janské kaple a hřbitova. „Projekt chceme spustit ještě letos, aby se stihl dokončit příští rok, následná péče pak zabere ještě další tři roky. Část nákladů pokryjeme z prostředků Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí,“ sdělil starosta Trutnova Ivan Adamec.

Veřejná zakázka bude řešit stávající porost, jeho prořezání a ošetření stávajících stromů. Budou odstraněny dřeviny do průměru 10 cm, ošetřeny keře a provedeny terénní práce související se stabilizací svahů. Vítězná firma bude po dokončení díla ještě tři roky pečovat o vysazené dřeviny.

„Park navštěvuje hodně lidí a je to hlavní klidová zóna ve městě, proto do něho chceme investovat. Během realizace projektu budou v uvedených lokalitách instalovány informační tabule, které kolemjdoucím přiblíží probíhající práce,“ dodal Adamec.

Dalším „zeleným krokem“ města je pronájem střech městských objektů za účelem vybudování fotovoltaických elektráren. Nájemce získá na 20 let do pronájmu střechy šesti mateřských školek, ZŠ v Domcích, objektů Domova pro seniory a domů s pečovatelskou službou v ulici Rudolfa Frimla a také městského koupaliště.

MESTSKY_PARK_A_HRBITOV_PROJDOU_VYRAZNOU_OBNOVOU.pdf MESTSKY_PARK_A_HRBITOV_PROJDOU_VYRAZNOU_OBNOVOU.pdf (81,88 KB)

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg