Nová vyhláška o místním poplatku ze psů bude účinná od 1. ledna 2017

Trutnov, 19.10.2016 – Na svém posledním zasedání schválilo Zastupitelstvo města Trutnova nové znění vyhlášky o místním poplatku za psů. Nově budou mít někteří držitelé psů možnost uhradit poplatek ve dvou ročních splátkách. „Zároveň jsme zpřesnili okruh poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni,“ dodává Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Od 1. ledna 2017 vejde v účinnost nové znění obecně závazné vyhlášky města Trutnova o místním poplatku ze psů. Změna pro držitele psů nastane především v počtu možných splátek. Ti, kteří hradí poplatek do výše 500 Kč, jsou povinni jej zaplatit vždy k 30. dubnu každého roku. Držitelé psů, kteří platí poplatek vyšší než 500 Kč, jej mohou uhradit ve dvou splátkách, a to vždy k 30. dubnu a 31. říjnu daného roku. „Nově již také nebudou poštou zasílány složenky. Lidé mohou poplatek zaplatit bankovním převodem nebo osobně na pokladně Městského úřadu Trutnov,“ dodává Ivan Adamec. Momentálně je v Trutnově a jeho blízkém okolí registrováno více než 3.000 držitelů psů.

Současně v nové vyhlášce dochází ke zpřesnění okruhu poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni. „Za své čtyřnohé kamarády nadále nebudou muset platit osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P, dále osoby provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, držitelé psů, kteří jsou využíváni jako služební psi Policií ČR nebo městskou policií, a další osoby, které jsou v nové vyhlášce specifikovány,“ vysvětluje trutnovský starosta. Podrobnější informace lze nalézt přímo ve znění vyhlášky, a to na https://www.trutnov.cz/file/11116/, dále v kanceláři číslo 313 MěÚ Trutnov nebo na telefonním čísle 499 803 357.

TZ - Nová vyhláška o místním poplatku ze psů bude účinná od 1. ledna 2017.pdf

 

 Kontakt pro komunikaci s médii

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg