Obyvatelé Trutnova jsou se životem ve městě spokojeni

Tisková zpráva - 25. 11. 2013

Město Trutnov nechalo v prvním pololetí tohoto roku zpracovat výzkum veřejného mínění, ve kterém zjišťovalo míru spokojenosti občanů se životem ve městě, veřejnými institucemi nebo prací politiků. Výsledky jsou více než povzbudivé. Celých 88 % obyvatel Trutnova je spokojeno. „Povzbudivé je, že stoupá spokojenost s městskou policií a dostupností zdravotní péče,“ říká Ivan Adamec, starosta Trutnova a dodává, že v porovnání se stejně významnými městy má Trutnov velkou míru spokojenosti.

Výzkum veřejného mínění byl realizován v druhé polovině května 2013 formou ankety. Zúčastnilo se ho 1034 respondentů, kteří byli náhodně vybráni, a byl s nimi vyplněn strukturovaný dotazník, ve kterém měla většina otázek uzavřený charakter. „Naším cílem bylo zjistit celkovou spokojenost občanů s některými aspekty života ve městě. Zároveň jsme chtěli získat podněty a nápady pro další rozvoj města,“ uvádí Ivan Adamec hlavní důvody, které vedly k realizaci výzkumu. Záměrem vedení města bylo též získat zpětnou vazbu v podobě názorů, postojů a preferencí obyvatel k jednotlivým tematickým oblastem.

Celkově lze konstatovat, že obyvatelé Trutnova jsou s městem spokojeni, a to celých 88,1 %. Jedním z rozhodujících faktorů pro tento postoj je vzhled města, který se podle mínění občanů každoročně zlepšuje. „Dobrou zprávou je, že oproti loňskému roku vzrostla spokojenost s městskou policií, a to o téměř pětinu,“ konstatuje Adamec. Z toho plyne, že městská policie získala za uplynulý rok větší důvěru obyvatel. Potvrzuje to i fakt, že letos se k této otázce nedokázalo vyjádřit 6,1 % respondentů, zatímco loni celých 27 %. „Jsem rád, že obyvatelé Trutnova se ve městě cítí bezpečně. Z výzkumu totiž vyplynulo, že občané nemají v žádné ze sledovaných oblastí subjektivně silný pocit nebezpečí,“ dodává starosta.

Mezi nejoblíbenější kulturní instituce patří Společenské centrum UFFO. S programovou nabídkou je spokojeno sedm až osm z deseti respondentů. „Oblíbenost Uffa nás skutečně velmi těší. Podstatná je v tomto směru progresivita a rozmanitost programu, který má lidem přinášet především zážitek, a který musí reflektovat multifunkčnost objektu. Tento způsob tvorby dramaturgie je naší prioritou, protože na jedné straně poskytuje lidem relax, ale především obohacuje a zlepšuje jejich život,“ deklaruje Libor Kasík, ředitel SCT UFFO. Na druhou stranu je hůře hodnoceno kino Vesmír. S nabídkou filmů je nespokojena třetina obyvatel Trutnova.

Pozitivní je i zjištění, že velká část obyvatel je spokojena s možnostmi sportovního vyžití. V této oblasti je často zmíněno velké množství městských sportovišť a podpora dětí a mládeže. Velmi kladně byla také hodnocena dostupnost základních služeb. Nejvíce si lidé cení dosažitelnosti praktických lékařů (84,3 %), naopak nejméně spokojeni jsou s bankami, úřady či poštami.

Výzkum veřejného mínění pro město Trutnov zrealizovala marketingová agentura Xantipa Agency ve spolupráci s psycholožkou Mgr. Andreou Žilkovou, PhD.


Ke stažení:
TZ - Obyvatelé Trutnova jsou se životem ve městě spokojeni.doc
Trutnov_dotaznik2013_vyhodnoceni.pdf


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg