Oprava mostu v Dolním Starém Městě zatím odložena

Na letošní rok naplánovaly Technické služby Trutnov opravu mostu v Dolním Starém městě, která měla začít zkraje srpna. Do výběrového řízení na dodavatele stavby se přihlásila pouze jedna firma, která nabídla opravu mostu za mnohem vyšší částku, než se kterou bylo ve výběrovém řízení počítáno.


most-doln-star-m-sto.jpg

Hodnotící komise tak navrhla Radě města Trutnova nevybrat tuto firmu z důvodu předražení zakázky a následnému nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky. Rada města o výsledku výběrového řízení rozhodne na svém dalším jednání, a to v pondělí 28. srpna 2017.

Než bude vybrán dodavatel stavby, provedou technické služby nejnutnější opravy k zabezpečení mostu.


most-doln-star-m-sto-2-.jpg

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg