Oprava trutnovské Krakonošovy kašny přinese moderní technologii i historické sochy permoníků

Tisková zpráva - 3. 8. 2015

Krakonošovo náměstí prošlo během posledních tří let velkými změnami a díky těmto úpravám se jeho vzhled vrátil zpět v čase do začátku 20. století. Jednou z posledních rekonstrukčních aktivit je i právě probíhající oprava Krakonošovy kašny, které se dostane nového utěsnění, výměny rozvodů vody, stabilizace kamenných prvků, ale i nových soch permoníků, které se do dnešních dnů nedochovaly. „Věříme, že nenastane nic neočekávaného a že se veškeré práce podaří ukončit do poloviny září tak, aby se kašna mohla slavnostně představit občanům a návštěvníkům města při příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví,“ říká k rekonstrukci Ivan Adamec, starosta města Trutnova, a dodává, že letošní národní téma DED „Památky znovuzrozené“ k tomu přímo vybízí.

Krakonosova kasna-a.jpg

Historie Krakonošovy kašny na stejnojmenném náměstí sahá až do roku 1892, kdy ji nechal vystavět tehdejší starosta dr. Flögl. Podnět na její vybudování však přišel již o 6 let dříve, a to od sochaře Franze von Poenningera, autora sochy císaře Josefa II., která je na Krakonošově náměstí také umístěna. Vzhledem k omezenému rozpočtu na zhotovení kašny se dr. Flögl rozhodl využít místní umělce. Osloven byl proto učitel kreslení z trutnovské reálky, prof. Josef Kirschner, který během krátké doby vypracoval první návrhy kašny a sklidil s nimi obrovský úspěch. „Starosta Flögl měl jasnou představu o tom, jak by výzdoba kašny měla vypadat. Socha Krakonoše na skalisku s rozevlátým pláštěm měla připomínat pohádkovou postavu. Nedílnou součástí byli i čtyři permoníci,“ vysvětluje historickou podobu Ivan Adamec. Na jaře v roce 1890 tak byl připravený návrh na realizaci.

„Zahájení výstavby ale trvalo více než rok, kvůli neshodám s iniciátorem celého projektu, sochařem Franzem von Poenningerem. Nakonec vše dospělo ke zdárnému konci a kašna byla 16. července 1892 dokončena a předána městu pro veřejné užívání,“ uvádí Adamec a doplňuje, že celkové výdaje na výstavbu se tehdy vyšplhaly na 16 085 zlatých a 47 krejcarů a Rakouský Krkonošský spolek přispěl na sochu Krakonoše částkou 1317 zlatých a 82 krejcarů. „Kašna byla podle návrhu zhotovena ze žuly z oblasti šluknovského výběžku. Část, která není vystavena vodě, pak byla vyrobena z bílého pískovce z nedalekých Čížkových kamenů,“ vysvětluje Adamec.

Především netěsnost kašny, která byla problémem už krátce po jejím vzniku, ale také iniciativa občanů pro obnovu soch permoníků a jejich navrácení na kašnu, vedla k rozhodnutí radnice o rekonstrukci. „Vedle kompletní výměny rozvodů vody je provedeno především nové utěsnění nádrže a jsou důkladně očištěny a nakonzervovány veškeré kamenné prvky. Sanovány byly i drobné praskliny žuly a byly zatmeleny spáry mezi jednotlivými kamennými díly,“ upřesňuje Adamec. Sochařská výzdoba, která se v původní podobě do současnosti nedochovala, je již nyní z části tvořena bronzovou kopií sochy Krakonoše z roku 2001. „Permoníci částečně kašnu zdobili ještě v polovině 60. let minulého století, do současnosti ale nezbyl žádný. Chybějící dvojice permoníků byly proto vymodelovány podle dostupné fotodokumentace a budou také odlity do bronzu,“ říká Adamec.

Rekonstrukce probíhá po celé léto a velký rozsah prací si vyžádal odstávku kašny. Práce provádějí Technické služby Trutnov, s.r.o. a celkové náklady činí 2,9 mil. Kč. Sochy permoníků podle historické fotodokumentace vytvořila sochařka Paulina Skavova.


Ke stažení:
TZ_Krakonosova kasna.doc
Krakonosova kasna.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností, tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg