Aktuální složení porady vedení města

Porada vedení není orgánem obce, rada města ji zřídila v Organizačním řádu Městského úřadu Trutnov, tvoří ji starosta, místostarostové a tajemník. Schází se 1x týdně, 1x za dva týdny vč. vedoucích odborů a ředitele městské policie. Rozhoduje v případech, kdy je k tomu pověřena zastupitelstvem města či radou města a vykonává další činnosti. Z některých částí porady se pořizuje zápis.

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg