Povodňová komise ORP Trutnov - stav k 18.11.2019

předseda

Mgr. Ivan Adamec

Starosta města

tajemník

Ing. Vendula Kasperová

Odbor životního prostředí, vedoucí odboru

1. pracovní skupina

Ing. Monika Brázdová 

Odbor ŽP, ved. odd. ochrany prostředí a VH

Ing. Jiří Masařík

Odbor Kancelář MěÚ, vedoucí odboru

Jana Suchánková

Odbor Kancelář MěÚ, odd. sekretariátu vedení

2. pracovní skupina

Mgr. Tomáš Hendrych

Místostarosta města

Ing. Lumír Labík       

Technické služby Trutnov s. r. o., ředitel

Kateřina Racková

Odbor rozvoje města, odd. investic

Ing. Šárka Svatá

Odbor ŽP, odd. ochrany prostředí a VH

František Přibyl

Odbor výstavby, odd. SH a dopravy

3. pracovní skupina

Mgr. Tomáš Eichler

Místostarosta města

Bc. Helena Kubíčková

OSV, Š a Z, ved. odd. soc. péče, Š a Z

PhDr. Hynek Beneš

Odbor výstavby - památková péče

Jana Jankovičová

Odbor správní, evidence obyvatel

4. pracovní skupina

Ing. Miroslav Franc

Odbor rozvoje města, vedoucí odboru

Ing. Vendelín Žačok

Odbor ŽP, odd. lesního hospodářství

Bc. Petr Kotlovský

Odbor výstavby, vedoucí odboru

Ing. Tomáš Síč

Odbor ŽP, odd. ochrany prostředí a VH

Mgr. Marek Hlíza

Odbor rozvoje města, ved. odd. úz. plánování

zapisovatelky

Lenka Vetterlová

Odbor Kancelář MěÚ, odd. PaM

 

Odbor správní

Kateřina Dostálová

Odbor Kancelář MěÚ, Inforecepce

Ostatní členové

Mgr. Radek Svoboda

Městská policie Trutnov, ředitel

Iveta Špičková          

Český červený kříž, řed. oblast. spolku TU

KŘ Policie KHK, územní odbor Trutnov

mjr. Pavel Matějka, DiS.

HZS KHK, územní odbor Trutnov

Jiří Chrtek

JSDH Trutnoví

Ing. Jan Brož

KHS, odd. hyg. obec. a komunální

zástupce Krajské veterinární správy Pracoviště Trutnov 

Bezpečnostní rada
 
obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb.,o krizovém řízení)
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)
Povodňová komise města a obce s rozšířenou působností Trutnov (dle zákona č. 254/2000 Sb., o vodách)
Komise pro sociálně právní ochranu dětí - V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 359/1999 Sb.

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-trhy.png