Právní předpisy města Trutnova

Vyhlášky a nařízení města Trutnova

Číslo předpisu

Název právního předpisu

Druh

04/1996

O fondu rozvoje bydlení OZV
06/1996 Kterou se mění a doplňuje místní vyhláška č. 4/1996, o fondu rozvoje bydlení OZV
04/1998 O závazných částech územního plánu městské památkové zóny města Trutnova OZV
10/1998 O závazných částech územního plánu zóny bydlení a služeb v Dolním Starém Městě OZV
11/1998 O závazných částech územního plánu obchodní a administrativní zóny centra města Trutnova OZV
02/2001 O městské policii OZV
01/2002 O závazných částech regulačního plánu zóny - Trutnov Nové Dvory OZV
03/2002 Požární řád města Trutnova OZV
ÚZ
04/2003 Tržní řád NMT
ÚZ
05/2003 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí OZV
09/2003 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OZV
ÚZ
11/2003 O místním poplatku ze psů OZV
12/2003 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV
13/2003 O místním poplatku ze vstupného OZV
14/2003 O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV
15/2003 O regulativech územního rozvoje města Trutnova OZV
18/2003 O místním poplatku a užívání veřejného prostranství OZV
ÚZ
20/2003 O stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Trutnovem OZV
03/2004 O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla NMT
ceník
04/2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova OZV
05/2004 Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV
02/2005 Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2002, požární řád města Trutnova OZV
05/2005 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství OZV
06/2005 Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova OZV
01/2006 Kterou se vyhlašují změny č. 3 závazné části územního plánu města Trutnova a mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 15/2003, o regulativech územního rozvoje města Trutnova OZV
01/2007 O provedení speciální ochranné deratizace OZV
02/2007 Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV
03/2007 Kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova OZV
04/2007 Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003, o místním poplatku ze psů OZV
05/2007 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem OZV
ÚZ
01/2008 Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem OZV
01/2009 O odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí NMT
ÚZ
06/2010 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 6/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2003, o místním poplatku... OZV
Vysvětlivky:
OZV - obecně závazná vyhláška města Trutnova
NMT - nařízení města Trutnova
ÚZ   - úplné znění

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg