Přijímáme návrhy na udělení Kulturní ceny města Trutnova a Sportovních cen města Trutnova za rok 2019

Jako každoročně vyzývá město Trutnov příznivce kultury v Trutnově a okolí, aby na MěÚ Trutnov písemně oznámili jména jednotlivců nebo kolektivů, kteří významně přispěli ke kulturnímu životu ve městě v roce 2019 nebo městu přinášejí trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně-společenských aktivitách.
Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo kolektiv, cena může být udělena rovněž in memoriam.

Návrh na udělení kulturní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a bydliště kandidáta,
  • kulturní oblast,
  • konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
  • jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Příznivci sportu mohou písemně oznámit jména těch sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce 2019 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy se záměrem trvale podporovat sportovní dění ve městě. Došlo k rozšíření kategorií, ve kterých se mohou ceny udělit, a nově byl nastaven hodnoticí systém. Další novinkou je možnost ocenění více sportovců v každé kategorii.

Návrh na udělení sportovní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě
Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a bydliště kandidáta,
  • věk sportovce, ve kterém dosáhl úspěchu,
  • sportovní oblast a označení kategorie, ve které bylo dosaženo úspěchu,
  • konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
  • jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Návrhy je možno podat písemně do 31. 1. 2020 na podatelnu MěÚ Trutnov nebo e-mailem na
adresu: podatelna@trutnov_cz.
Statut kulturní ceny města Trutnova a Statut sportovních cen města Trutnova najdete v plném znění
na: http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/statuty-1


dsc02069.jpg

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg