Propojení Česka a Polska je prioritou

Tisková zpráva - 27. 1. 2014

Starostové měst a obcí v česko-polském příhraničí, představitelé krajů i poslanci zákonodárných sborů ČR i PR vyzvali vlády obou zemí k dostavbě dopravní infrastruktury a k jejímu zařazení do prioritního seznamu aktivit pro období 2015 – 2020. Na odborné konferenci, která byla součástí projektu „Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání“, se v pondělí 27. ledna 2014 všichni účastníci shodli na faktu, že tato investice spojující Česko s Polskem je základem pro budování trvalých ekonomických a společenských vazeb. „Propojení regionů na obou stranách hranice je rozhodující pro jejich další rozvoj,“ prohlásil Ivan Adamec, starosta Trutnova. „Je třeba udělat vše pro to, aby se projekt dostavby S3 a R11 ocitl na hlavním seznamu úkolů pro financování z prostředků Connecting Europe Facility, a to bez ohledu na momentální problémy spojené se synchronizací aktivit na jednotlivých stranách,“ doplňuje Adamec. Na konferenci byl představen také projekt spojení tří velkých krkonošských turistických středisek.

Odborná konference s názvem „Doprava a dopravní infrastruktura v česko-polském příhraničí“ je součástí širší spolupráce Trutnova a Świdnice při vzájemném podnikatelském propojování a rozvoji. Dopravní infrastruktura je zásadní pro další rozvoj regionu. Díky kvalitnímu a rychlému propojení české a polské strany dojde k zatraktivnění obou regionů nejen pro potenciální nové průmyslové investory, ale i pro ty stávající. „Dostupnost je v dnešních ekonomických vztazích alfou a omegou dalšího rozvoje,“ upozornil Ivan Adamec. „Buď se nám podaří prosadit naši iniciativu a zasadit se o co nejrychlejší vybudování S3 Legnica – Lubawka a R11 Královec – Trutnov a tím zajistit další rozvoj obou oblastí, nebo budeme muset hledat alternativy,“ nevzdává se Adamec.

Konference_27012014_04a.jpg

Konference_27012014_02a.jpg

Konference_27012014_01a.jpg

Konference_27012014_03a.jpg

Kromě přímého ekonomického rozvoje má budování nové infrastruktury také dopad v turistickém odvětví. Dobrým příkladem může být projekt Úpa Expres 2020, který chce železnicí propojit tři velká turistická střediska, a to Pec pod Sněžkou, polský Karpacz a Špindlerův Mlýn. Těžištěm projektu je vytvoření ekologické, uživatelsky příjemné a přátelské infrastruktury, která propojí tři atraktivní horská střediska a zároveň zvýší dostupnost sportovních aktivit. „Je velký předpoklad, že se železnice stane významný propojovacím prvkem mezi lokalitami a pomůže zvýšit turistický zájem o destinaci jako takovou,“ vysvětluje přínosy projektu František Kozel ze společnosti GW Train Regio. Ambiciózní železniční projekt je rozdělen do tří etap. V současné době je zpracována studie proveditelnosti 1. etapy ze Svobody nad Úpou do Pece pod Sněžkou. „Pro další etapy je nutné nalézt polské partnery a začlenit projekt do financování evropskými fondy,“ dodává Kozel.


Ke stažení:
TZ - Propojeni Ceska a Polska je priorita.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg