Radní posvětili záměr vybudovat Galerii draka

Tisková zpráva - 29. 2. 2012

V rámci příhraniční spolupráce Trutnova a Lubawky vznikne v suterénu Školní ulice Galerie draka. Za zrodem nápadu stojí iniciativa občanského sdružení „Trutnov – město draka“ (www.trutnovmestodraka.cz). Cílem je vytvořit odpovídající prostory, kde by občané města a zejména děti mohly alternativně trávit volný čas a volnou formou se vizuálně seznámit a „pracovat“ s bájnými počátky města.

„Předpokládáme, že Galerie draka přivítá první návštěvníky v listopadu. Je to jeden z větších investičních projektů v tomto roce a pro město je velmi výhodný. Dotace totiž pokryjí 90 % plánovaných nákladů,“ sdělil starosta Trutnova Ivan Adamec

Zároveň tím Trutnov umožní prohloubit kontakty a pořádat workshopy, kulturní, vlastivědné a jiné popularizační akce nejen společně s partnerem projektu, ale rozvíjet obdobnou spolupráci s dalšími partnerskými městy a zájemci.

Vedení gminy Lubawka a města Trutnova se již v minulém volebním období domluvily na přípravě a realizaci společného přeshraničního projektu „Kulturní setkání na česko-polských hranicích“. Cílem polského partnera je přestavět a modernizovat tamní kulturní dům s knihovnou, publikovat místní kulturní a historické památky a tradice, oživit v polském příhraničí předpokládanou trasu, kudy se ubíral J. A. Komenský do exilu, a pořádat ve spolupráci s městem Trutnovem společné výstavy a další akce.

Formou informačních tabulí, instalovaných v terénu, dojde k propojení naší a polské části naučné trasy a propojení projektu vůbec. Spolupráce bude popularizována rovněž prostřednictvím turistických a informačních středisek na obou stranách hranice kvůli atraktivní tématice draka, kterého má Trutnov jako jedno z mála měst a obcí ve střední Evropě ve svém znaku.

 

Projekt "Kulturní setkání na česko-polských hranicích" pod reg. č. PL.3.22/2.2.00/09.01575 bude finančně podpořen ve výši ca 85 % z prostředků EU a kromě toho ca 5 % ze státního rozpočtu.


Ke stažení:

TZ - Radní posvětili záměr vybudovat Galerii draka.doc
Mapka_dopad pověstí o drakovi.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg