Radnice zvažuje transformaci sportovních aktivit ve městě

Tisková zpráva - 19. 5. 2011

Vedení trutnovské radnice již delší dobu hledá možnosti lepšího a efektivnějšího financování sportu v Trutnově. Tyto městské aktivity spravuje léta občanské sdružení Lokomotiva Trutnov. „Zkoumáme efektivnost vynakládaných prostředků a necháváme si zpracovat analýzu, zda nebude výhodnější oddělit správu sportovišť od činnosti oddílů. Nový způsob financování sportovních aktivit v žádném případě neomezí sport a naopak oddílům by měl otevřít cestu k lepšímu využívání sportovišť,“ řekl starosta města Ivan Adamec.

Správa sportovních areálů byla před lety převedena na Lokomotivu Trutnov. Město jejich údržbu dotuje ze svého rozpočtu. Na letošek byla vyčleněna částka ve výši 15 milionů Kč na pokrytí části nákladů. Zbývající část hradí občanské sdružení z provozu sportovních zařízení. Do nich spadá areál Na Nivách, koupaliště, krytý bazén, zimní a atletické stadiony, tenisové kurty či kuželna. Náklady na údržbu a opravy přitom každoročně rostou.

Město už v minulosti úspěšně změnilo právní rámec některých svých aktivit na společnosti s ručením omezeným, například Městský bytový podnik nebo Technické služby. „Tento způsob transformace se nám osvědčil, činnost obou společností je méně nákladná a pro veřejnost průhledná. Lokomotiva Trutnov se oproti původnímu stavu před nějakými deseti lety velmi rozrostla a financování obou hlavních aktivit, tedy sportovišť a oddílů, se někdy dostává do sporu, kdy jedna část trpí financováním té druhé. V jejich oddělení tak vidíme spravedlivější způsob fungování. Zatím ale není jisté, zda k tomuto kroku dojde,“ dodal starosta.

V případě změny by došlo k zachování většiny pracovních míst, která by pouze přešla na nově vzniklou společnost. Klíčové budou výsledky analýzy, která určí případné směřování transformace.

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov.c

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg