Rekonstrukce Stacionáře mezi mosty Trutnov

Stacionář mezi mosty v Trutnově prochází od letošního léta rekonstrukcí vnitřních prostor. V polovině prosince budou práce hotové. Opravy vyšly na necelých 6,5 milionu korun, většinu částky pokryla dotace z Evropské unie. Stacionář nyní nabídne službu pro dvě nové cílové skupiny.  


irop-cz-ro-b-c-rgb.png

V červenci letošního roku byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Stacionáře mezi mosty Trutnov, která bude v prosinci dokončena. „Jde především o zkvalitnění a úpravu prostor, zřízení cvičného bytu pro stávající klienty a vybudování patřičného zázemí pro poskytování nových služeb, a to denního centra pro osoby starší 55 let a pro osoby s těžkým mentálním postižením. V našem regionu totiž pro tyto plánové služby nejsou kapacity,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Náklady na opravy se vyšplhaly na necelých 6,5 milionů korun. 90 % z této částky pokryje dotace z Evropské unie z projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002191, zbytek uhradí město Trutnov. „V příštím roce bychom chtěli požádat o dotaci na zateplení budovy a novou fasádu a tím by rekonstrukce objektu byla kompletní“, dodává ředitelka stacionáře, Renata Bezděková. 

Stacionář mezi mosty Trutnov tak bude od ledna 2018 nabízet sociální služby pro tři skupiny klientů:

1) Osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením starší 18 let z Trutnova a okolí.

2) Osoby starší 55 let se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, stařeckou demencí a osoby se sníženými schopnostmi z důvodu věku z Trutnova a okolí.

3) Osoby starší 18 let s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným postižením a kombinovaným postižením.

Cílem poskytování těchto sociálních služeb je zapojit klienty do společenského života, zabraňovat jejich sociální izolaci a předčasnému odchodu do pobytových zařízení. „Například vybudováním cvičného bytu pomůžeme rozvoji praktických a teoretických dovedností v obsluze domácnosti, které přispějí ke snižování závislosti na péči druhé osoby,“ říká ředitelka stacionáře.

 budova-stacionare.jpg

  rekonstrukce-stacionare-web.jpg rekonstrukce-stacionare-2-web.jpg

 

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg