Rekonstrukce trutnovských vodojemů

V polovině loňského roku začala společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., s rekonstrukcí vodojemů v trutnovském městském parku. Důvodem byl havarijní stav obou objektů. Rekonstrukce vyjde celkem na 33,3 milionů korun, z nichž 10 milionů zaplatí město Trutnov.  

Rekonstrukci dvou sousedících vodojemů se souhrnným názvem „vodojem Park“ zahájil VaK Trutnov, a. s., v druhé polovině roku 2017. „Práce probíhají za provozu, tak aby dodávka pitné vody do trutnovských domácností nebyla přerušena,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Nejprve se opravy dočká starší vodojem a již brzy budou zahájeny práce na novějším. Starší z dvojice vodojemů pochází z roku 1902 a má kapacitu 2 x 500 m3. Novější objekt je z roku 1977 a pojme až 2 x 1500 m3 vody. Oba společně slouží k akumulaci pitné vody dopravované gravitačně z úpravny vody v Horním Maršově – Temném Dolu a k dodávce vody do centra Trutnova, do Kryblice, Horního Předměstí, Volanova, Oblanova, Dolců a Starého Rokytníku.

Cílem akce je celková oprava stavebních konstrukcí a kompletní výměna a modernizace technologického vybavení – trubních rozvodů, armatur, elektrorozvodů, systému měření a regulace, zařízení pro bakteriologické zabezpečení vody atd., čímž se zajistí spolehlivější provoz celého systému. Projekt počítá také s úpravou oplocení a vjezdu do areálu spolu s vybudováním dvou parkovacích stání a chodníku propojujícího nový vodojem se starým. „Cesty v městském parku dotčené stavbou jsou průběžně udržovány, jejich finální oprava bude provedena po dokončení celkové opravy vodojemu,“ říká Petr Jirků, zástupce ředitele pro věci výrobní a technické VaK Trutnov, a. s.

Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost BAK, a. s. Předpokládaný konec rekonstrukce je naplánován na konec října příštího roku. Celkové stavební náklady bez DPH by měly činit cca 33,3 milionů korun, z nichž částku 10 milionů korun uhradí město Trutnov. „Jde o finančně náročnou akci, tudíž aby nedošlo ke zdražení vody našim občanům, rozhodli jsme se část nákladů uhradit,“ dodává trutnovský starosta.


vdj-park-starsi-objekt.jpg

vdj-park-novejsi-objekt.jpg

vdj-park-stary-akumulace-po-sanaci2.jpg

TZ - Rekonstrukce trutnovských vodojemů.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg