Renovace podloubí na Krakonošově náměstí pokračuje

Tisková zpráva - 7. 7. 2011

V květnu byla dokončena renovace podloubí dalších tří domů na Krakonošově náměstí, na které poskytlo příspěvek město. Nová dlažba, opravy vstupů a natřené omítky nově zdobí budovu městské knihovny, vedlejší dům s kavárnou U Tří korunek a další dům s tradiční trafikou. „Fasády domů na náměstí jsou až na výjimku udržované, ale do podloubí se příliš neinvestuje. Příspěvkem od města chceme motivovat majitele domů ke zlepšení vzhledu i této části náměstí,“ sdělil starosta Trutnova Ivan Adamec.

Image

Image

Příspěvkový program funguje již od loňska, kdy bylo opraveno podloubí u tří domů v horní části náměstí. V rámci renovace došlo i k opravám elektrorozvodů a podloubí byla osazena novými svítidly. Program schválilo zastupitelstvo města v červnu roku 2010 a jeho prostředky mohou být čerpány na zlepšení vzhledu podloubí domů v městské památkové zóně. Výchozím dokumentem k programu je studie Ing. arch. Tomka z roku 2005 zaměřená právě na obnovu podloubí na Krakonošově náměstí.

Image

V současnosti nechává město zpracovávat studii k opravě podloubí domů v ulicích vedoucích do Krakonošova náměstí, takže po jejím dokončení a odsouhlasení bude již v příštím roce k dispozici metodika oprav na všechna podloubí v historickém centru Trutnova. V případě zájmu a aktivního přístupu vlastníků těchto domů je naděje, že v dohledné době dojde k renovaci všech podloubí a městské centrum dostane mnohem důstojnější a vkusnější ráz.

„Letos jsme schválili jednu žádost soukromých majitelů domů v MPZ, další dva se o možnost příspěvku zajímají. Celkem se na opravy vydaly již dva miliony korun, v rozpočtu je na renovace vyčleněno do roku 2013 až pět milionů“, dodal Adamec.

Příspěvek lze čerpat na tři oblasti – na dlažbu, na opravu vnitřních omítek a na restaurování kamenných prvků. Po splnění všech podmínek, po dokončení odsouhlasených prací, zašle město Trutnov na účet žadatele schválený příspěvek, maximálně však ve výši 40 % celkových skutečných efektivně a hospodárně vynaložených nákladů.

Na začátku letošních renovací byly učiněny i zajímavé archeologické nálezy. Vedle drobných předmětů datovaných od pozdního středověku do časného novověku byl například odkryt i původní vchod do sklepa před obchodem s galanterií a u sousedního domu pozůstatek valounové dlažby, tzv. „kočičích hlav“.

RENOVACE_PODLOUBI_NA_KRAKONOSOVE_NAMESTI_POKRACUJE.pdf RENOVACE_PODLOUBI_NA_KRAKONOSOVE_NAMESTI_POKRACUJE.pdf (195,78 KB)
podloubi_namesti_1.jpg podloubi_namesti_1.jpg (914,34 KB)
podloubi_namesti_2.jpg podloubi_namesti_2.jpg (1,23 MB)
podloubi_namesti_3.jpg podloubi_namesti_3.jpg (1,13 MB)

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg