Rozpočet města musí odpovídat realitě

Tisková zpráva - 20. 1. 2014

Rozpočtové provizorium na začátku roku je pro město výhodné. „Úkolem zodpovědného hospodáře je rozumně spravovat a investovat veřejné prostředky a zároveň zajistit stabilitu,“ říká Ivan Adamec, starosta Trutnova a dodává, že jeden z důvodů rozpočtového provizoria je získání kvalitních informací o budoucích příjmech. „Až teprve začátkem nového roku získáváme reálný obrázek o daňových příjmech, které tvoří stěžejní obsah příjmové stránky městského rozpočtu,“ upozorňuje Adamec a dodává, že mu dává za pravdu jeho dlouholetá zkušenost, kdy tato strategie městu vždy vyšla. Standardní rozpočet bude předložen zastupitelstvu 24. února.

Sestavení realistického městského rozpočtu je pro starostu Trutnova jednou z priorit. „To, že fungujeme v lednu a únoru v tzv. provizoru, není žádná tragédie. Spíše naopak. Díky kvalitnějším informacím o budoucích příjmech můžeme sestavit reálnější rozpočet, který bude mírně přebytkový a bude zajišťovat stabilitu veřejných financí,“ vysvětluje postoj města Ivan Adamec a zároveň vyjadřuje optimismus z vývoje rozpočtu v minulém roce. „Loňské daňové příjmy byly naplněny, resp. realita byla dokonce o něco lepší než naše očekávání.“

Trutnov svůj rozpočet sestavuje zodpovědně a příjmy se nikdy záměrně nenadhodnocují. „Příjmům musí samozřejmě odpovídat plánované výdaje. Osobně jsem velmi hrdý na skutečnost, že Trutnovu se dlouhodobě daří hospodařit s mírným přebytkem a finance se dají označit za zdravé,“ prozrazuje Adamec a zdůrazňuje, že pro města a obce je důležité, aby se předvídatelně choval i stát v čele s vládou. „Předvídatelnost a stabilita politického a podnikatelského prostředí je pro financování měst velmi důležitá,“ říká Ivan Adamec. „Jedině podpora a rozvoj podnikání se správně nastavenou strukturou daňového přerozdělování může zajistit městům finanční stabilitu a rozvoj.“

Obsahem provizorního rozpočtu pro leden a únor jsou především mandatorní výdaje, zajištění základního provozu města či podpora subjektů, které jsou navázány na rozpočet města. Naopak „ostrý rozpočet“ řeší už i investice a rozsáhlejší výdaje.


Ke stažení:
TZ - Trutnov - Rozpočet města musí odpovídat realitě.doc


Kontakt pro komunikaci s médii:
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností, tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg