Rozpočet města Trutnova je i letos navržen v zájmu občanů

Tisková zpráva - 25. 2. 2014

V pondělí 24. 2. 2014 proběhlo první letošní zasedání Zastupitelstva města Trutnova. Klíčovým bodem programu bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2014. „Rozpočet je navržen opět jako vyrovnaný a zodpovědný s rovnoměrným poměrem zdrojů a výdajů ve výši 516 261,46 tisíc Kč,“ uvádí Ivan Adamec, starosta města.

„Do návrhu rozpočtu se promítají naše snahy o úspory v oblasti mandatorních výdajů ve prospěch potřebných investic,“ vysvětluje Adamec. Tou největší výdajovou položkou v hodnotě 20 milionů korun je pro město nákup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., která připravuje rekonstrukci a modernizaci úpravny vody Temný Důl. Investice se městu vyplatí i z toho důvodu, že se jedná o poslední možnost čerpat dotaci z Evropské unie. Celkové náklady akce činí více než 134 milionů korun, přičemž předpokládaná dotace z evropských fondů by měla pokrýt částku přes 81 milionů.

Velkých investic se dočká i Krakonošovo náměstí a jeho okolí. Sedm milionů korun bude věnováno dokončení úprav náměstí samotného, které zahrnují například výměnu sloupů veřejného osvětlení nebo řešení dopravní situace na náměstí. Další dva miliony budou investovány do opravy podloubí na Krakonošově náměstí a v přilehlých ulicích a za poslední dva miliony bude upraven prostor vedle Staré radnice.

Ivan Adamec dodává, že investice neputují pouze do centra města: „Rekonstrukce se dočká například železná lávka přes řeku Úpu u obchodní akademie, která je v současnosti v havarijním stavu.“ Starosta upozorňuje i na letošní výstavbu rozhledny na Stachelbergu s přispěním evropské dotace.

„Rozpočet města je navrhován vždy v zájmu našich občanů tak, aby každý sebemenší výdaj zkvalitnil místním život,“ uzavírá Adamec s tvrzením, že loňský rozpočet byl naplněn s pozitivními výsledky, a zároveň s přesvědčením, že trend dlouhodobého vyrovnaného hospodaření bude pokračovat i v letošním roce.


Ke stažení:
TZ - Rozpočet města Trutnova je i letos navržen v zájmu občanů.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg