Rozpočet na rok 2019 je schválen. Město plánuje řadu investičních akcí

Trutnovští zastupitelé schválili na prvním letošním zasedání rozpočet města na rok 2019. Ten letos počítá s výdaji 946 milionů korun. Je postaven tak, aby byl investiční, mohlo se pokračovat v opravách a zkvalitňování infrastruktury a zároveň nezatížil městskou kasu. Největšími investicemi roku jsou dostavba Střediska volného času v areálu Na Nivách, rekonstrukce letního koupaliště a výstavba nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Horním Starém Městě.

Jako v předchozích letech, i letos pracovalo město v prvních měsících s rozpočtovým provizoriem, které zastupitelé schválili v prosinci. Na prvním letošním zasedání již odsouhlasili ostrý rozpočet pro rok 2019. „Zatím se nám každý rok osvědčilo řídit se rozpočtovým provizoriem a sestavit ostrý rozpočet až poté, kdy známe daňové výnosy za uplynulý rok. Letos pracujeme s celkovými výdaji na provoz a investice ve výši 946 milionů korun. Rozpočet hodnotím jako silně proinvestiční, který však nezatíží hospodaření města do dalších let a samozřejmě zohledňuje například potřebné opravy ulic a chodníků, tedy udržování a zkvalitňování infrastruktury,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Přítomno bylo 31 zastupitelů, z nichž pro rozpočet hlasovalo 23, 5 se zdrželo a proti byli 3 zastupitelé.

Největší investiční akcí letošního roku je rekonstrukce a dostavba Střediska volného času v areálu Na Nivách. „Přestože se rekonstrukce kvůli vícepracím o pár měsíců prodloužila, v září bychom měli slavnostně otvírat moderní a multifunkční prostory střediska, do kterých putuje zhruba 200 milionů korun a které ocení většina místních dětí, jejich rodičů a nejen jich, jak pevně věřím,“ dodává trutnovský starosta. V červnu by měla být dokončena stavba zcela nové hasičské zbrojnice pro SDH v Horním Starém Městě za zhruba 33 milionů, z nichž však město zaplatí pouze 10 %, zbytek bude hrazeno z dotace.

Plánovaná rekonstrukce krytého bazénu je kvůli nedodání projektové dokumentace od projekční firmy zatím pozastavena, tudíž se město zaměří na jiné investiční akce. Dojde k rekonstrukci letního koupaliště, kde původní kachličkové bazény budou vyměněny za nerezové vany a zároveň zde vzniknou nové herní prvky. Akce vyjde zhruba na 60 milionů korun. „Zatímco budeme koupaliště rekonstruovat, zůstane krytý bazén i přes letní měsíce pro veřejnost otevřen. Samozřejmě nám záleží na tom, aby v Trutnově zůstala zajištěna možnost jít si zaplavat po celý rok,“ dodává Ivan Adamec. Město se také zaměří na rekonstrukci kina Vesmír a již v letošním roce nechá zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby se v příštím roce mohlo začít s realizací akce.

V rámci investic do tělovýchovných a zájmových činností plánuje trutnovská radnice rekonstrukci objektu, kde sídlí Středisko hraničář. Skauti na novou klubovnu od města získají celkem 15 milionů korun. „Téměř 17 milionů korun chceme investovat do rekonstrukce stadionu u Základní školy V Domcích, ta už začíná být opravdu velmi nutná,“ dodává trutnovský starosta.

Ani v letošním roce se nezapomíná na opravy chodníků a vozovek. V rozpočtu město počítá s opravou komunikací v ulicích Komenského, Zilvárova, Švábenicova a Exulantská za 10 milionů korun. 16 milionů město vyčlenilo na opravu parkoviště u SVČ Na Nivách a úpravu dopravy v České čtvrti. Technické služby Trutnov pak ve svém rozpočtu vyhradily částku 1,1 milionu korun na opravu vozovky v Bohuslavické ulici a 1,2 milionu na opravu vozovky a chodníku v Dělnické ulici. TST zároveň počítají s opravami a doplněním herních prvků na trutnovských dětských hřištích za téměř 2,5 milionu korun.

Hodláme opět investovat do cyklodopravy. V polovině léta bychom měli zprovoznit novou cyklověž, která vyroste u cyklostezky blízko autobusového a vlakového nádraží. Lidem nabídne bezpečné parkování kol za symbolický poplatek,“ vysvětluje Adamec. Náklady se pohybují ve výši cca 13 milionů korun, z nichž však 90 % pokryje dotace. Letos by také měla být dostavěna cyklotrasa KČT 22 v Horním Starém Městě vedoucí směr Mladé Buky za zhruba 6,6 milionů korun, kdy město z vlastních zdrojů uhradí 4,6 milionů a zbytek pokryje dotace z KHK.

 

TZ - Rozpočet na rok 2019 je schválen. Město plánuje řadu investičních akcí_.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg