S dopravou na Kryblici pomohou dopravní experti

Tisková zpráva - 28. 5. 2014

Město Trutnov se neustále snaží zlepšovat situaci na dopravních komunikacích. Vypovídá o tom i řada bezpečnostních vylepšení pro chodce včetně např. nedávného nového nasvícení přechodu v ulici Na Struze, které bylo realizováno za pomoci Nadace ČEZ. Aktuálním problémem je situace v lokalitě Kryblice, kterou se město snaží vyřešit co nejefektivněji. „Chceme dopravní situaci v této oblasti vyřešit v zájmu našich občanů tak, aby byla pro všechny, jak pro řidiče, tak pro chodce bezpečná a komfortní,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Největší problém v současnosti vzniká v okolí parkoviště u nemocnice, na něž se vjíždí z ulice M. Gorkého a vyjíždí do ulice Kryblická, přičemž průjezd s parkovištěm sousedící úzkou ulicí U Nemocnice z ulice Kryblická je zakázán. V oblasti navíc sídlí dětští lékaři, je zde základní škola i jídelna a je tu nutnost jejího zásobování. V úzké Kryblické ulici navíc neexistuje příliš možností parkování. Právě parkování je také jedním z nejpalčivějších problémů. „Místa jednoduše chybí, víme o tom. V minulosti jsme jednali s investory, kteří by zainvestovali nový parkovací dům. Bohužel od tohoto záměru bylo prozatím ustoupeno, protože obyvatelé v oblasti nebyli ochotni si parkovací místo v garážovém domě zaplatit,“ vysvětluje Adamec.

„Čtvrť vznikala v době, kdy byla dopravní situace naprosto odlišná od té dnešní, a s postupem času přestalo být současné řešení vhodné,“ upozorňuje Adamec a odvolává se na konzultace s dopravním inženýrem Policie ČR, se kterým jsou projednávány veškeré plánované změny na trutnovských komunikacích. „Nikdy se nestalo, že bychom jako město realizovali nějaké řešení přes negativní vyjádření dopravního inženýra. Pokud bychom se od něj dozvěděli, že námi navrhované řešení není žádoucí, v žádném případě bychom jej nerealizovali. Ani v případě dopravní situace na Kryblici to nebylo jiné,“ uvádí Adamec s tím, že často se stává, že návrhy řešení podává i sama Policie ČR. Často však pro město představují neúměrné náklady, a proto se vždy obě strany snaží nalézt rozumný a přijatelný kompromis.

Přestože se dosud současné řešení jevilo jako nejlepší z hlediska dopravy i financí, město se rozhodlo situaci řešit i nadále. „Zahájili jsme jednání s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, od které bychom rádi získali odborné komplexní posouzení celé lokality i s návrhem efektivního řešení, a věříme, že jeho realizací pak dosáhneme stavu přijatelného pro všechny, kteří se na Kryblici pohybují,“ uzavírá snahy města Adamec.


Ke stažení:
TZ - S dopravou na Kryblici pomohou dopravní experti.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz  

 

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg