S novým mostem nový podchod?

Přechod pro chodce u bývalé polikliniky je v Trutnově dlouhodobě nejfrekventovanějším přechodem ve městě. Ředitelství silnic a dálnic ČR nechalo na základě požadavků trutnovské radnice vypracovat studii proveditelnosti, jestli je možné vyřešit mimoúrovňové křížení cyklistů, chodců a vozidel. Ta tuto možnost potvrdila.

Trutnovská radnice našla řešení, jak zvýšit bezpečnost na nejfrekventovanějším přechodu pro chodce ve městě. „Líbí se nám nápad vybudovat zde mimoúrovňové křížení v podobě otevřeného podchodu, který by svedl chodce, cyklisty i bruslaře z přechodu v úrovni komunikace pod ni. Tím by se značně zvýšila bezpečnost všech účastníků provozu,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Přechod pro chodce se nachází v těsné blízkosti Špitálského mostu, který byl vybudován v roce 1950 a již dožívá. Ředitelství silnic a dálnic jej plánuje zbořit a nahradit novou betonovou konstrukcí. Ta již nebude mít mostní pilíř uprostřed koryta řeky. „Stavba nového mostu je ideální příležitostí, kdy lze zároveň vybudovat požadovaný podchod. Věříme, že ŘSD na tuto realizaci přistoupí,“ dodává trutnovský starosta. Studie proveditelnosti, kterou nechalo ŘSD vytvořit, ověřila v návaznosti na limity nacházející se v řešeném území (inženýrské sítě, koryto řeky apod.), že je vybudování podchodu možné. Ten by byl otevřený směrem k řece, tak aby to nebyl jen temný tunel, ale aby chodci a cyklisté měli vizuální kontakt s řekou a cesta pro ně byla příjemnější. Pokud ŘSD a Povodí Labe svolí k této stavební akci, k její realizaci by mohlo dojít v letech 2022-2023.

 trutnov-most-3.jpg

trutnov-most-1.jpg

trutnov-most-2.jpg

Vizualizace: MDS projekt s. r. o.

TZ - S novým mostem nový podchod.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg