Sbor pro občanské záležitosti

 Komise

Seznam komisí

Rada města Trutnova přijala usnesením RM_2019-64/1 změnu statutu
Komise pro občanské záležitosti z komise rady města na pracovní
skupinu Rady města Trutnova pro občanské záležitosti.

Pracovní skupina bude působit pod názvem „Sbor pro občanské záležitosti“.

( Aktuální stav sboru k 30.01.2019 )

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda 

Jana Brožáková

Tajemník

Zdeňka Buchtová

Členové

Věra Ouhrabková
- Karolína Kašparová
- Jana Krejdlová
- Jitka Geislerová
- Jana Burešová
- Stanislava Volfová
- Dagmar Lehká
- Miroslava Jezdinská
- Hana Jůzlová
- Petra Macková
- Jarmila Hofmanová
Jana Kudrnáčová

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg